Az ösztöndíjas szerződés értelmében az ösztöndíj összegét a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban KÖB) minden tanulmányi félév lezárása után felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az ösztöndíjas előző félévben elért kreditindexe figyelembevételével.

A fentiek alapján a KÖB a 2016/2017. tanév 2. félévére meghatározta az ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjeit és a kreditindex-szintekhez kapcsolódó ösztöndíj összegeket.
A KÖB által meghatározott kreditindex minimum szintjét el nem érő ösztöndíjasnak az adott félévre az ösztöndíjas jogviszonya fennmarad, de ösztöndíjra ebben az időszakban nem jogosult.
A Támogató döntéséhez igazodóan, a KÖB nem egységes ösztöndíj értéksávok szerint 5 szak-kategóriában állapította meg a kreditindex szinteket:
 2 kiemelten támogatott szak
 1 kiemelten támogatott és 1 egyéb szak
 2 egyéb szak
 szakmai tanár szak
 művészeti szakmai (zenetanár) szak
A megállapított kreditértékeket az alábbi táblázat mutatja:*Kiemelten támogatott szakok: informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel-és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár
Példa: A táblázat szerint egy matematikatanár, földrajztanár szakos képzésben részt vevő hallgató 2,79 kreditindex értékkel 25.000 Ft/hó ösztöndíj támogatásban részesül, viszont amennyiben 2,6 kreditértékkel rendelkezne, akkor ebben a félévben nem részesülne támogatásban.