A beavatkozást igénylő iskolák támogatása

Az intézményi fejlesztés 171 olyan nehéz helyzetben lévő iskolában valósul meg, ahol a tanulók a kompetenciaméréseken az országos átlag alatt teljesítettek, magas a hátrányos helyzetű diákok aránya, és az iskola eddig kimaradt a pályázati forrásokból. A fejlesztés oktatási eszközök beszerzésével és segítő szakemberek bevonásával, szakmai programok szervezésével, modern pedagógiai módszerek bemutatásával, és bevezetésének támogatásával történik. A segítők a helyi pedagógusokkal együttműködve alakítják ki a fejlesztés irányait. A kiválasztott intézmények személyre szabott szakmai támogatást kapnak a fejlesztendő területek meghatározásában és a megvalósításban. 

A fejlesztés a nehéz helyzetű iskolák diákjainak nyújt lehetőséget az élményszerű tanuláshoz, képességeik kibontakoztatásához és a versenyképes tudás megszerzéséhez.

A fejlesztési módszerek fókuszában az alábbi témakörök állnak: 

  • a tanulók pályaválasztása
  • szabadtéri programok és mindennapos testnevelés
  • tanórán kívüli környezettudatos tevékenység
  • közlekedési ismeretek, egészségfejlesztés és elsősegélynyújtás
  • hatékony tanulási módszerek
  • korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók számának csökkentése

Intézményi fejlesztések a projekt másfél éve alatt

A KLIK a projekt keretében az intézményi fejlesztések módszereit és tapasztalatait összegyűjti, és az állami nevelési-oktatási intézmények számára egy tudásmegosztó hálózaton keresztül elérhetővé teszi, annak érdekében, hogy azok az aktuális fejlesztésből kimaradt iskolákban is alkalmazhatóak legyenek.

A fejlesztésben résztvevő intézmények kiválasztásában az alábbi szempontok érvényesültek:

  • az iskolának legalább 100 tanulója van
  • magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya
  • átlagnál alacsonyabb kompetenciamérési eredmények születtek
  • az elmúlt 5 évben az iskola kimaradt a releváns pályázati forrásokból
A 171 intézmény listája az alábbi linken érhető el:

Intézmények listája

Kapcsolódó cikkek: