Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára


I. Projekt alapadatok


Projekt megnevezése: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

 

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

 

Szerződött támogatás összege: 2 290 281 319 Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Megvalósítás időtartama: 2016. október 01.-2023. december 31.

 

Projekt státusza: megvalósítási szakasz

 

Kedvezményezett neve (Konzorcium): Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Klebelsberg Központ

 

Társfinanszírozó neve: Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának csökkentését, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez hozzájárul a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program, mely a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányul a megfelelő élelmiszerekhez és az alapvető fogyasztási cikkekhez való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok enyhítésével.


II. Projekt célok

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) célul tűzi ki a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányának enyhítését. 

Az RSZTOP keretében - 2014-es országspecifikus ajánlásoknak megfelelően - a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen olyan, a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor, mint például élelmiszersegély és alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 


Jelen felhívás célja a szegény gyermekes családok, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára rendszeres juttatások biztosítása a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítése érdekében.

 

III. Projektben vállalt feladatok

 

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projektben a Klebelsberg Központ feladata a hátrányos helyzetű településeken élő, 1-8 évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére tanszercsomagok összeállítása és kiosztása augusztus hónapban annak érdekében, hogy az érintettek a 2019/2020-as tanévet már ezen eszközökkel tudják megkezdeni, ezzel is csökkentve a szegény családok terheit.

 

A projekt megvalósítása az állami fenntartású és a nem állami fenntartású köznevelési intézményekre is kiterjed – a koordinációt a Klebelsberg Központ és tankerületi központok végzik.

 

A Klebelsberg Központ a projektben rendelkezésre álló keretösszegből az állami és a nem állami fenntartású intézményi kör esetében 30.400 db tanszercsomag beszerzését és kiosztását finanszírozza.

 

A tanszercsomag beszerzéshez és kiosztáshoz kapcsolódó támogatás összege: 198.081.319 Ft.