Digitális kompetencia fejlesztése

 I. Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 34,94 Mrd Ft.

Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01 – 2020.12.31.

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.

II. Projekt célok

  • Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
  • Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára 

III. Projektben vállalt feladatok

1.A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése

    1.1. mobil klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló             rendszerekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés –                   megjelenítő eszköz és projektor

    1.2. közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének,                       telepítésének és üzemeltetésének megszervezése a megvalósíthatósági                           tanulmányban kidolgozott módszertan alapján

    1.3. nem KK fenntartású intézmények fenntartóival együttműködés kialakítása

2.Módszertani fejlesztés

   2.1. digitális kompetenciafejlesztő programok módszertanának kidolgozása, a programok          akkreditálása

   2.2. digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus továbbképzési programok                kínálatának bővítése

3.Módszertan disszeminációja

    3.1. digitális kompetenciafejlesztő pedagógus-továbbképzések szervezése,                             megvalósítása

    3.2. workshopok szervezése

    3.3. kiadványok, tájékoztatók készítése


Sajtómegjelenések a nyitóeseményről

2016. december 20.

35 milliárd jut digitális fejlesztésre (Orientpr, 2016.12.20 14:05)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

35 milliárd digitális kompetencia-fejlesztésére (Híradó, 2016.12.20 13:06)A Klik dolgozta ki a digitális kompetencia fejlesztését célzó, európai uniós támogatásból megvalósuló projektet.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (Magyar Idők, 2016.12.20 12:47)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (MagyarHlap, 2016.12.20 12:31)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére - közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (Kormány.hu, 2016.12.20 12:20)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére - közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Végre belépnek a magyar iskolák a 21. századba (Privátbankár, 2016.12.20 11:42)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére.