Az iskolák helyi közösségi aktivitásának ösztönzése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiemelt célja, hogy iskoláiban kiépüljön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében a KLIK arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a diákok, a szülők és egyéb partnerek (pl.: más iskolák, önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek) bevonásával közösségi programokat szervezzenek. A „Köznevelés az iskolában” című projekt keretében a Központ több száz esemény megvalósítását valamint mobil közösségi terek kialakítását támogatja.

A támogatott programok helyi kezdeményezésekre épülnek. Ennek érdekében az iskolák társintézményeket, szülői közösségeket fognak össze, ahol lehet, cégeket, alapítványokat, sport- és kulturális egyesületeket is bevonnak. A rendezvények olyan fontos témák köré szerveződnek, mint az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a tehetséggondozás, az esélyegyenlőség, a toleranciára, művelődésre és más pedagógiai vagy családi értékekre való nevelés. A programok során az intézmények alaptevékenységén túlmenő feladatok is érvényesülnek, a kiépített együttműködési hálózatok hosszú távon segítik a diákok nevelését-oktátását.

A közösségi programok fókuszában a közösségfejlesztés pozitív személyiségformáló hatása áll. A program arra ösztönzi pedagógusokat, hogy a szervezésbe vonják be a gyermeket is, bízzanak rájuk felelősségteljes feladatokat. Így személyes ötleteikkel, tehetségükkel, kreativitásukkal a diákok is hozzájárulhatnak a közösségi események megvalósításához. Ez az értékrendbeli fejlődés közvetlenül támogatja az iskolai tanórák hatékonyságát és a versenyképes tudás megszerzését.

A KLIK a hálózati tevékenység támogatására az alábbi kezdeményezésekkel segíti az iskolákat:

  • Országszerte több mint 500 esemény támogatása
  • 200 mobil közösségi tér eljuttatása az iskolákba a délutáni szabadidős programokhoz
  • Országos lefedettségű adatbázis létrehozása a bevonható intézmények, civil szervezetek elérhetőségeivel
  • Szakmai műhelyek szervezése a közösségfejlesztő módszerek és tapasztalatok megosztására
  • Megyei munkatársi hálózat felállítása a mindennapi közösségi tevékenység segítésére

Kapcsolódó cikkek: