A 2017-2018-as tanévre vonatkozóan az Útravaló Ösztöndíjprogramban az alábbi határidők betartását kérjük tankerületi fenntartású intézményekben mentoráló mentoroktól, hogy a tanulókkal kapcsolatos szakmai feladatok adminisztrálása és az ösztöndíjak folyósítása akadálymentesen történjen. 

Kérjük mentor tanárainkat, hogy a tanuló kiesését haladéktalanul, de legkésőbb 2018. június 5-ig jelezzék az UKIR rendszerben.

Felhívjuk mentor tanáraink figyelmét, hogy a mentori beszámolási kötelezettség a harmadik három hónapra vonatkozóan 2018. június 15-én lejár. Kérjük, tegyen eleget a Támogatói Okirat 1. számú mellékletében leírtaknak. 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy a záró beszámoló elkészítésének és beküldésének határideje 2018. június 30.


Megjelent a 2018-2019 tanévre szóló felhívás 

Felhívjuk kedves tanulóink és mentoraink figyelmét, hogy megjelent az EFOP-3.1.4-15–2015-00001 és VEKOP-7.3.1-17–2017-00001 „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram” projektek pályázati felhívásai a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan.

További információkat és a pályázati felhívásokat az alábbi elérhetőségen találják:

EFOP-3.1.4–15 (Konvergencia régiók):

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/utravalo_osztondijprogram_2018_2019_tanev/

VEKOP-7.3.1–17 (Közép-Magyarországi Régió):

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/utravalo_osztondijprogram_2018_2019_tanev1/


Tájékoztató az Útravaló pályázat EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 és VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 programokra való bontásáról

2017. március 22. napján hatályba lépett a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Kormány határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1157/2017. Korm. határozat).

A 1157/2017. Korm. határozat alapján az EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt EFOP-3.1.4-15-2015-00001 azonosítószámú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram”, illetve a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 azonosítószámú projekt részekre vált szét.

A Klebelsberg Központ Projekt Főosztálya e-mailben fogja értesíteni a mentorokat (és ezáltal a tanulókat), hogy az Útravaló ösztöndíjprogram felhívása alapján a jelenleg hatályban lévő, a 2017/2018-as tanévre vonatkozó mentori és tanulói Támogatói Okiratok a továbbiakban milyen projektszámmal kerülnek nyilvántartásba és azonosításra.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a mentori és tanulói Támogatói Okiratok további tartalma nem változik.