Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektjeinek támogatása TÁMOP-3.3.19-15/1

Projektazonosító:

TÁMOP-3.3.19-15/1-2015-0001

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

16 442 619 100 Ft

Projektmegvalósítás időtartama:

2007. január 1 – 2015. december 31.


A TÁMOP-3.3.19-15/1-2015-0001 azonosítószámú pályázat elnyerése révén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára lehetőség nyílt az Integrációs Pedagógiai Rendszer program (a továbbiakban: Program) terhére kifizetett állami támogatások Európai Uniós forrásból történő elszámolására a 2007. január 1-je és 2015. december 31-ig tartó időszakra.

A Program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szüleivel.

A TÁMOP-3.3.19-15/1-2015-0001 projekt szakmai irányelvei alapján a Program utólagosan EU-s társfinanszírozású programnak minősül, melynek eredményeként 16.442.619.100 forint támogatás elkülönítésére nyílt lehetőség a központi költségvetés 42. fejezete számára.