EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001


Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram

 I. Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001
Megítélt támogatás: 6 Mrd Ft.

Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2016.05.01. – 2019.06.30.

Kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) és a Klebelsberg Központ (KK) konzorciuma

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Versenyképes Magyarország Operatív Program (a továbbiakban VEKOP) egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását fogalmazza meg. A köznevelési adatok szerint: míg az óvodában és az általános iskolában a hátrányos helyzetűek aránya 26-29%, addig az érettségit adó középiskolákban 7-11%. Az iskolázatlan családokban felnövő roma fiataloknak csak 33%-a tanul tovább érettségit adó képzésben, az iskolázatlan családokban felnövő nem roma fiataloknak pedig a fele, szemben a 80%-os átlagértékkel. Körükben sokkal nagyobb arányú a végzettség nélküli iskolaelhagyás is.

Többek között a fentiekben leírt problémát kívánja kezelni az Útravaló Ösztöndíjprogram. Az Útravaló Ösztöndíjprogram egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. E rendszerben a tanuló, és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai mentori és ösztöndíj-támogatást, az iskolai előmenetelt serkentő programokat, rendezvényeket nyújtanak a bevont tanulók részére az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig. A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

II. Projektcélok

·  Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja segíteni az érintett gyerekek felzárkózását, tanulmányaik előrehaladását, erősíteni a gyermekek önképét, saját képességeikbe, lehetőségekbe vetett hitüket.

·       A projekt megvalósításával célunk hozzájárulni a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai sikerességéhez, hátrányaik csökkentéséhez, illetve felkészíteni őket érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, a középiskola sikeres befejezésére és a felsőoktatásba való bejutásra.

·   A konzorciumi partnerek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Ennek egyik eszköze a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatása.

 

III. A Klebelsberg Központ projektben vállalt feladatai

·   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott döntési lista szerint a KK fenntartású intézményekkel tanulói jogviszonyban álló ösztöndíjas tanulók és mentoraik szerződéskötésével és a pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos tevékenységek végrehajtása.

·       A jelentkezők tájékoztatásában, tájékoztató napok rendezésében való aktív részvétel, ami magában foglalja a KK EMET-tel való kapcsolattartását, rendezvényhelyszínek biztosítását igény esetén; a tájékoztató napokkal kapcsolatban a tankerületek, köznevelési intézmények tájékoztatását, a megfelelő létszámú résztvevő biztosításának elősegítését a rendezvényeken; személyes közreműködés biztosítását a tájékoztató napokon.

·         Együttműködés a konzorciumvezetővel a tanulók intézményváltásakor, mentorváltásakor jelentkező feladatok ellátásában, amennyiben az KK fenntartású intézményt érint.

·  Ügyfélszolgálat működtetésének biztosítása a KK-s ösztöndíjasok kérdéseinek megválaszolására.

·     Részvétel a program eredményességének és hatékonyságának mérését célzó értékelések, hatásvizsgálatok lefolytatásában: központi szinten betervezve az adatszolgáltatás az EMET felé az adott résztevékenységnél; az ezen felüli szükséges értékelésekben, hatásvizsgálatokban való részvétel a KK-s ösztöndíjasok vonatkozásában, annak biztosítása a konzorciumvezető felé.


Jelentkezés a 2017/2018-as tanévre

·  Az Útravaló-Ösztöndíj Kezelő és Információs Rendszerben (UKIR) nyújthatnak be jelentkezést a mentorok, a tanulóval együttesen az https://ukir.emet.gov.hu/ oldalon regisztrációt követően 2017. szeptember 15-ig a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. A jelentkezési felhívást ide kattintva töltheti le, illetve a jelentkezés menetére vonatkozó további információkat az UKIR oldalán talál. 

Amennyiben további információra van szüksége, vagy kérdése van a program kapcsán az mjwmrvS4WmcNdXRyYXZhbG9Aa2suZ292Lmh1 e-mail címen állunk rendelkezésére.

FIGYELEM!

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2017/2018. tanév „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramjaiban a jelentkezési határidő 2017. szeptember 20-ra módosult a kormany.hu-n megjelent hír szerint!

Kizárólag a Közép-Magyarország régióban (Budapest és Pest megye) tanuló,hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók és a mentorok szélesebb körű elérése érdekében, meghosszabbított határidővel a programba 2017. november 15-ig lehet jelentkezni. További részletes tájékoztató ezen a linken és a https://ukir.emet.gov.hu weboldalon található.