Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A 2021/2022. tanévi pályázatok benyújtására az alábbi felületen van lehetőség:
osztondij.e-kreta.hu

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az oklevél megszerzését követő 6 (hat) hónapon belül a végzettségének, és szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményében, valamely tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben, vagy az Ösztöndíjas által megkeresett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és bevett egyházi felsőoktatási intézmény vagy bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Letölthető anyagok:

Működési szabályzat és pályázati felhívás a 2021/2022. tanévre

Ösztöndíjas szerződés minta a 2021/2022. tanévre

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2021/2022. tanév 2. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről

Adatkezelési tájékoztató