A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok - például természettudományos szakirányok - iránti érdeklődés felkeltése.


Letölthető anyagok:

2016/2017. tanévre vonatkozóan

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2016/2017. tanév 2. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről – a már szerződött ösztöndíjas hallgatókra vonatkozóan.

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2017/2018. tanév 1. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről a már szerződött ösztöndíjas hallgatókra vonatkozóan

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Működési szabályzata és pályázati felhívása

Hasznos tudnivalók, gyakran ismételt kérdések

Szerződéstervezet