A legjobb nevelési-oktatási módszerek elterjesztése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolákban rengeteg pozitív példa van újszerű pedagógiai irányzatok használatára. A KLIK célja, hogy ezeket a sikeres nevelési-oktatási gyakorlatokat összegyűjtse és minél több iskolában meghonosítsa. Az összegyűjtött példaértékű módszerek egy tudásmegosztó rendszerbe kerülnek. A módszertani megújulás fókuszában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése áll, amely folyamat tényeken, mérési eredményeken alapul.

A KLIK pályázati úton kiválasztott 299 olyan intézményt, amelyek példaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek és módszertani központokként működve rendszeres segítséget nyújtanak más iskoláknak az eredményes gyakorlatok átvételében és alkalmazásában. A Mentoráló intézmények e cél elérése érdekében havi rendszerességgel óralátogatási lehetőséget nyújtanak és műhelymunkát szerveznek. Az állami iskolák számára elérhető aktív segítséggel elindul egy olyan szakmai párbeszéd, amely hosszú távon erősíti a pedagógia munka hatékonyságát.

A KLIK a szakmai eredményesség növelése érdekében írta ki a Mentoráló intézményi pályázatot. A kiválasztott pályamunkák valós pedagógiai problémákra nyújtanak hatékony megoldási javaslatot. 

  • Mentoráló szolgáltatás

A 299 Mentoráló intézmény összesen 352 módszertani modelljéből lehet országszerte választani azoknak az iskoláknak, akik szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. Van olyan intézmény, ahol egy, van, ahol több modellt is bemutatnak a pedagógusok. A Mentoráló intézmények által szervezett óralátogatások és műhelymunkák amellett, hogy lehetőséget nyújtanak a szakmai megújulásra, fejlődésre, a hét évenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámíthatóak.

  • Komplex módszertani csomagok és tudás-megosztó hálózat

A nyertes pályázatok száma megyénként eltérő, de a sikeres példák minden intézmény számára elérhetőek lesznek. A Mentoráló intézmények pedagógusai a meglévő modellekből, valamint a pályázati munka során összegyűlt módszertani tapasztalatokból szakértők támogatásával adaptálható nevelési-oktatási programcsomagokat dolgoznak ki. A módszertani modellek egy tudásmegosztó hálózat segítségével országszerte hozzáférhetőek lesznek.

  • Képzések

Annak érdekében, hogy a módszertani modellek minél hatékonyabban épüljenek be az intézmények nevelési-oktatási gyakorlatába, akkreditált pedagógus-továbbképzési programok indulnak.

Kapcsolódó cikkek:

Módszertani megújulás az állami nevelési-oktatási intézményekben

Tehetséggondozás az állami iskolákban

Sikeres konfliktuskezelési módszerek az állami iskolákban

Egymástól tanulnak a tanárok a KLIK új kezdeményezése révén

Hiánypótló pedagógus-továbbképzések a KLIK-nél