A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 16 aktuális nevelési-oktatási témában fejlesztett és akkreditáltatott pedagógus-továbbképzéseket. A „Köznevelés az iskolában” projekt keretében eddig országszerte 85 helyszínen 1306 tanár vehetett részt ezeken a módszertani tanfolyamokon európai uniós forrásból. A gyakorlatorientált kurzusokon jól bevált módszereket sajátíthatnak el a tanárok.

A KLIK a 16 különféle képzés tartalmát az iskolák számára leginkább aktuális témák alapján határozta meg. Ilyen például a családokkal való együttműködés, a társas kapcsolatok fejlesztése, az egészségtudatosság, a pályaválasztás és a tehetséggondozás. A képzések egyik előnye, hogy az iskolák teljes tantestületének részvételével zajlanak, lehetőséget adva a szakmai együttműködés és a csapatmunka javítására. A 30–40 órás képzések része, hogy a tanultakat a résztvevők a helyi sajátosságokhoz igazítva, gyakorlatban is ki tudják próbálni. Ehhez kapcsolódva a tapasztalatok megosztására is lehetőség nyílik a későbbi találkozások során, valamint egy online felületen keresztül. Március végéig 7 témában 1306 pedagógus szerzett tanúsítványt.

A képzésekről eddig nagyon jó visszajelzések érkeztek a pedagógusoktól. „A teljes tantestület aktívan részt vett a kurzuson, amelynek témája a családok bevonása volt az oktatási-nevelési folyamatokba.” – mondta el Táskai Erzsébet tréner a Győr-Moson-Sopron megyei Pilinszky János Általános Iskolában szerzett tapasztalatait. – „Az iskolában nagyon erős a kapcsolat a szülőkkel, példamutató az együttműködés. A képzés részben megerősítette és rendszerbe foglalta a tanárok meglévő tudását, részben viszont új elemekkel is kiegészítette azt. Hazai és nemzetközi modelleket mutattunk be a saját tapasztalatainkból merített gyakorlati példákon keresztül, amelyek a helyi pedagógusok munkájában is jól használhatóak. A feladatok között szerepjátékok és család témájú gyerekrajzok elemzése is szerepelt.” – tette hozzá Táskai Erzsébet.

A mediáció és a konfliktuskezelés módszereit dolgozta fel a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában tartott 40 órás kurzus. Az intézmény közel harminc pedagógusa a diákok közötti és a tanár-diák konfliktusok típusaival és megoldási módjaival ismerkedhetett. – „Az ilyen helyzetek kezelése mindennapos feladatunk az iskolában, az összes kollégának voltak már tapasztalatai és elképzelései. A módszertani kurzus azzal kínált jelentős többletet, hogy egyrészt kiegészítette a saját mediációs eszköztárunkat, másrészt pedig segített tudatossá tenni a fellépésünket. Átgondoltabban tudunk döntést hozni konfliktushelyzetekben, amely érezhetően javítja a napi munkánkat is.” – osztott meg néhány tapasztalatot Knódel Éva igazgatóhelyettes.

A KLIK „Köznevelés az iskolában” európai uniós forrásból megvalósuló projektje keretében fejlesztett, akkreditáltatott továbbképzések:

1. Korszerű mozgáskultúra – segítség a mindennapos testnevelés- és mozgásfejlesztéshez (30 óra)

2. Egészség-tudat(ok)osság (30 óra)

3. A tehetségekért – felkészítés a felismeréstől a komplex fejlesztési lehetőségekig (30 óra)

4. A pedagógusok és a szakszolgálatok együttműködési lehetőségei a tanulási és magatartási nehéz-séggel küzdő gyermekek érdekében (40 óra)

5. Társas kapcsolatok jelentősége a pedagógiai folyamatokban – csoportvezetők felkészítése (30 óra)

6. Egyezzünk meg! – mediációs lehetőségek az iskola életében (40 óra)

7. A családdal kapcsolatban – Együttműködés; A családok lehetséges bevonása a nevelési-oktatási folyamatokba (30 óra)

8. Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért (40 óra)

9. Komplex nevelési stratégia hatékony megvalósítása a köznevelési intézmények mindennapjaiban (40 óra)

10. Az agresszió kezelése – intézményvezetői feladatok az agresszió kezelésének rendszerszintű megközelítésében (30 óra)

11. Jövőképteremtés: a pályaválasztás támogatása (30 óra)

12. Átélhető tudomány – komplex természettudományos szemlélet, korszerű módszertan szaktanároknak az általános és középiskolai nevelő-oktató munkában (30 óra)

13. ZÖLD KÉZ – cselekvő természetvédelem (30 óra)

14. Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában (30 óra)

15. Én, mint más – toleranciára nevelés (30 óra)

16. Ön- és társismeret fejlesztésének gyakorlata a köznevelési intézményekben (40 óra)