EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
EFOP-3.1.11-19-2020-00001
Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

EFOP-3.1.11-19-2020-00001

Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása

 

I. Projekt alapadatok

 

Projekt megnevezése: Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.11-19-2020-00001

 

Szerződött támogatás összege: 6 429 735 000 Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Megvalósítás időtartama: 2020. szeptember 01. - 2021. április 30.

 

Projekt státusza: megvalósítási szakasz

 

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ

 

 

II. Projekt célja

 

A projekt célja a kedvezményezett településlistán szereplő településen működő állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az említett intézményekben tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógusi feladatok támogatásával a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik legalkalmasabb módja a diákok tanulási kedvének, kíváncsiságának ébrentartása, továbbá rendkívül fontos a pedagógiai munka elismerése és ösztönzése is. A projekt elismeri, hogy a kollegák többlet időt és figyelmet fordítanak a tanulókra az esetleges lemaradások kompenzációjáért.

 

III. Projektben vállalt feladatok

 

A fejlesztés keretben megfogalmazott cél elérése érdekében az állami fenntartású köznevelésben résztvevő szereplők feladatinak összehangolása és egyértelmű meghatározása szerint az alábbi tevékenységek elvégzése fog megvalósulni a fejlesztés ideje alatt.

 

Az intézmények részéről

       a 2020. március 16-tól bevezetésre került tantermen kívüli digitális munkarend miatt az érintett intézmények a 2020/2021-es tanévre kidolgozott munkatervbe és a tanmenetükbe beépítik a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok rendszerezését és áttekintését, illetve a 2020/2021-es tanév tanmenetében külön figyelmet kell fordítaniuk a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges – különösen a digitális oktatás szempontjából releváns – kompetenciák megerősítésére.

    az intézményvezetők koordinálják a projekt feladatokat, jelzik az esetleges gondokat, gondoskodnak a projekten belüli információramlás zavartalan fenntartásáról.

 

A bevont pedagógusok részéről:

    a lemorzsolódás csökkentése érdekében olyan módszertanokat alkalmaznak az általuk megtartott órákon, amelyek segítségével élményszerűvé teszi az oktatást és növelik a tanulók sikerélményeit.

       kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a tanórákon végzett munka eredményeképpen a tanórákon az igazolatlan hiányzások száma ne növekedjenek.

          a projektben végzett feladatokat a KRÉTA rendszerben rögzítik.

          erősítik a tanulók digitális kompetenciáit.

  a tantermen kívüli, digitális munkarend során feldolgozott tananyagokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat végezik el:

o felmérés elvégzése - osztályközösségenként és tantárgyanként;

o   felmérés kiértékelése - meg kell határozni az ismétlés tematikáját és időkeretét

o        a tananyag áttekintése, ismétlése;

o        ismétlés visszamérése.

 

A bevont nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak részéről:

   a pedagógusok jelzése alapján az érintett tanulókkal egyéni esetkezeléseket valósítsanak meg.

          hatékonyan támogatják a pedagógusok munkáit.

          hozzájárulnak a tanulóközpontú nevelési folyamathoz.

          a projektben végzett feladatokat a KRÉTA rendszerben rögzítik.

 

A tankerületi központok részéről:

•  az érintett intézmények munkáltatói joggyakorlójaként hozzájárulnak a projekthez történő csatlakozáshoz.

       szakmai koordinátorokat biztosítanak.

 együttműködnek a Klebelsberg Központtal a projekt végrehajtásában.

          adminisztrációs feladatokat végeznek.

 

A Klebelsberg Központ részéről:

    biztosítja a projekt menedzsmentet.

    szakmai irányítás keretében gondoskodik a projekt végrehajtásáról.

      ellátja a projekthez kapcsolódó pénzügyi feladatokat.

     biztosítja a KRÉTA rendszer fejlesztését a kapcsolódó adatbázisok kialakítását és fenntartását.

  biztosítja a bevont kollegák részére a projekttel kapcsolatos tájékoztatást.

         Help-desk funkciót biztosít.

         ellátja a projekt teljes adminisztrációját.

          kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal.

          biztosítja a kötelező tájékoztatást és kommunikációt.