Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

EFOP-3.1.11-19-2020-00001

Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása


 

I. Projekt alapadatok

 

Projekt megnevezése: Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.11-19-2020-00001

 

Szerződött támogatás összege: 5 604 300 000 Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Megvalósítás időtartama: 2020. szeptember 01. - 2021. április 30.

 

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ

 

 

II. Projekt célja

 

A projekt célja a kedvezményezett településlistán szereplő településen működő állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az említett intézményekben tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógusi feladatok támogatásával a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik legalkalmasabb módja a diákok tanulási kedvének, kíváncsiságának ébrentartása, továbbá rendkívül fontos a pedagógiai munka elismerése és ösztönzése is. A projekt elismeri, hogy a kollegák többlet időt és figyelmet fordítanak a tanulókra az esetleges lemaradások kompenzációjáért.
Projektnyitó sajtóközlemény


Projektzáró sajtóközlemény