Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2016/2017. tanév 2. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről

Publikálva: 2017. január 10.

Az ösztöndíjas szerződés értelmében az ösztöndíj összegét a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban KÖB) minden tanulmányi félév lezárása után felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az ösztöndíjas előző félévben elért kreditindexe figyelembevételével.

A fentiek alapján a KÖB a 2016/2017. tanév 2. félévére meghatározta az ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjeit és a kreditindex-szintekhez kapcsolódó ösztöndíj összegeket.
A KÖB által meghatározott kreditindex minimum szintjét el nem érő ösztöndíjasnak az adott félévre az ösztöndíjas jogviszonya fennmarad, de ösztöndíjra ebben az időszakban nem jogosult.
A Támogató döntéséhez igazodóan, a KÖB nem egységes ösztöndíj értéksávok szerint 5 szak-kategóriában állapította meg a kreditindex szinteket:
 2 kiemelten támogatott szak
 1 kiemelten támogatott és 1 egyéb szak
 2 egyéb szak
 szakmai tanár szak
 művészeti szakmai (zenetanár) szak
A megállapított kreditértékeket az alábbi táblázat mutatja:*Kiemelten támogatott szakok: informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel-és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár
Példa: A táblázat szerint egy matematikatanár, földrajztanár szakos képzésben részt vevő hallgató 2,79 kreditindex értékkel 25.000 Ft/hó ösztöndíj támogatásban részesül, viszont amennyiben 2,6 kreditértékkel rendelkezne, akkor ebben a félévben nem részesülne támogatásban.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció