Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

RRF – Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz

 

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára

 

RRF-1.2.1-2021-2021-00001

 

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára

 

Projekt megnevezése:             Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára

 

Projekt azonosítószáma:          RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Megítélt támogatás:                 158 896 425 519 Ft

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

Kedvezményezett neve:          Klebelsberg Központ (konzorciumvezető), Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (konzorciumi partner)

A projektről

Az Európai Unió a 21. század kihívásaira felkészítő oktatásról szóló együttműködési programja az oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését, a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatását, a tanulási nehézségek korai felismerését és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazását tűzte ki célul.

A koronavírus-járvány következtében bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend során megélt tapasztalatok rámutattak arra, hogy a tanulók jelentős része azért nem tud megfelelő módon részt venni ebben a munkarendben, mert nem rendelkezik saját használatú eszközzel, vagy a már meglévő eszköze nem megfelelő (például nem rendelkezik kamerával). Ezért annak érdekében, hogy az intézményi digitális infrastruktúra megfelelő számú tanulói eszközzel rendelkezzen, olyan hordozható számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amely a tanulók személyes oktatási igényeit is szolgálja. Ilyen módon biztosítható, hogy a tanórákon és a tanórán kívül is aktív részvevők lehessenek. A felmenő rendszerű (minden évben az 5. és 9. évfolyam tanulói) eszközkiosztás eredményeként a projekt zárásáig (jelenleg 2025. december 31-ig) valamennyi 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában rendelkezésre fog állni megfelelő mennyiségű, személyes használatba is adható, új, hordozható Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszköz.

 

A kiosztott IKT eszközök lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulást, valamint az interneten elérhető tananyagok és információk esélyt adnak a digitális kompetenciák és a problémamegoldási készségek fejlesztésére.

 

A hordozható IKT eszközök kiosztása Magyarország minden régiójában, fenntartótól függetlenül történik, melynek során 560 000 diák és 55 000 általános- és középiskolában oktató pedagógus juthat személyes használatú, új laptophoz a projekt időtartama alatt.

 

Cél

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének Demográfia és Köznevelés alpontjában meghatározottak szerint a projekt egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben tapasztalt, eltérő módszertani megoldásokat egységesítse, valamint a digitális eszközök infrastruktúrájának fejlődését biztosítsa a jelenléti munkarend keretei között.

 

Ez az átfogó cél az általános- és középiskolai képzést folytató köznevelési intézmények digitáliseszköz-ellátottságának bővítésével valósítható meg. Ezért a projektben korszerű, tanulói kompetenciákat fejlesztő eszközöket (a legmodernebb, tanulói kreativitást és problémamegoldó gondolkodást fejlesztő eszközöket) szerzünk be és szállítunk ki az intézményeknek.

Magyarország köznevelési intézményeiben egyenlő hozzáférést biztosító, megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra kialakítása szükséges, ezért a fejlesztésben az összes állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmény részt vehet, melyhez együttműködési megállapodás megkötése szükséges a konzorciumvezető Klebelsberg Központtal.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció