EFOP-3.2.4-16-2016-00001

Digitális kompetencia fejlesztése

I. Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 48,28 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01. – 2023.12.15.
Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

 

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszeren belül egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújulásra. Ez a váltás azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatainak IKT-alapú újraszervezése, és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, valamint ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára is kiemelt fontosságúak, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.


II. A projekt célja

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához és a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának támogatásán keresztül.

Ezt az alábbi részcélok szolgálják:

·         a korszerű informatikai infrastruktúra és eszközpark, valamint vezeték nélküli hálózat biztosítása a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények számára;

·         a pedagógusok tanórai IKT eszközhasználatának a támogatása IKT eszközök biztosításával;

·         a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztése, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítása;

·         korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával.

 

III. A projekt közvetlen célcsoportja

A konvergencia régiókban a tankerületi központok által fenntartott:

·         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 7. § (1) b)-k) pontja szerinti köznevelési intézmények;

·         az Nkt. 20. § (1) c)–f) pont szerinti többcélú intézmények feladatellátási helyei;

·         intézmények pedagógusai, tanulói.

 

IV. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

a) A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése:

a. mobil és asztali klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendszerekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés – megjelenítő eszköz és projektor;

b. a közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének, telepítésének és üzemeltetésének megszervezése a megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozott módszertan alapján;

c. a tanulók problémamegoldó gondolkodásának, kreativitásának, együttműködési készségeinek fejlesztését szolgáló eszközök (pl.: LEGO robot, humanoid robot, drón, 3D nyomtató + nyomtatószál) beszerzése Magyarország kevésbé fejlett régióiban, a tankerületi központok által fenntartott, hátrányos helyzetű tanulók nevelését-oktatását ellátó köznevelési intézmények részére.

b) Módszertani fejlesztés:

a. digitális kompetencia fejlesztő programok módszertanának kidolgozása, a programok akkreditálása

b. digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus továbbképzési programok kínálatának bővítése

c. nem állami fenntartású intézmények fenntartóival együttműködés kialakítása

c) Módszertan disszeminációja:

a. digitális kompetenciafejlesztő pedagógus továbbképzések szervezése, megvalósítása

b. workshopok szervezése

c. kiadványok, tájékoztatók készítése

d) neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó intézményi hálózatfejlesztés és a digitális oktatást támogató szerverpark kialakítása:

a. a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények belső, elsődlegesen a KIFÜ által üzemeltetett Diákháló hálózat keretein belül menedzselt WiFi hálózatának kiépítése, ami támogatja az EduRoam szolgáltatást is;

b. a digitális oktatást támogató szerverpark kiépítése.

Sajtómegjelenések 

35 milliárd jut digitális fejlesztésre (Orientpr, 2016.12.20 14:05)Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

35 milliárd digitális kompetencia-fejlesztésére (Híradó, 2016.12.20 13:06)A Klik dolgozta ki a digitális kompetencia fejlesztését célzó, európai uniós támogatásból megvalósuló projektet.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (Magyar Idők, 2016.12.20 12:47) Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (MagyarHlap, 2016.12.20 12:31) Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére - közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Csaknem 35 milliárd forint fordítható a digitális kompetencia fejlesztésére (Kormány.hu, 2016.12.20 12:20) Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére - közölte a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Végre belépnek a magyar iskolák a 21. századba (Privátbankár, 2016.12.20 11:42) Csaknem 35 milliárd forint fordítható a köznevelési intézményekben a digitális kompetencia fejlesztésére.

2018-ban újabb változás jön: 30 ezer ötödikes tableten kapja a tananyagot (Eduline, 2017.06.30 14:16) A kormány kiemelt területként tekint a természettudományos oktatás feltételeinek javítására - mondta az MTI-nek a Science on Stage (Tudomány a színpadon) oktatási fesztivál csütörtöki debreceni megnyitóját követően az oktatásért felelős államtitkár.

Határokat léphetünk át a digitális oktatással (Kormány.hu) Az esélykülönbségek felszámolására és az államhatárokon átlépésre kínál lehetőséget a digitális oktatás - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jövő héten első alkalommal megrendezendő Digitális Oktatási K...

Rétvári Bence: határokat léphetünk át a digitális oktatással (Magyar Idők) Az esélykülönbségek felszámolására és az államhatárokon átlépésre kínál lehetőséget a digitális oktatás közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jövő héten, első alkalommal megrendezendő Digitális Oktatási K...

Határokat léphetünk át a digitális oktatással (MagyarHírlap) Az esélykülönbségek felszámolására és az államhatárokon átlépésre kínál lehetőséget a digitális oktatás - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jövő héten, első alkalommal megrendezendő Digitális Oktatási ...

Bódis József: Harminc éve nem volt ennyi fejlesztés az iskolákban
MH/MTI 2018. augusztus 23. csütörtök. 12:59
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/Bodis_Jozsef_Harminc_eve_nem_volt_ennyi_fejlesztes_az_iskolakban

Megkezdődött az informatikai eszközök kiszállítása a tankerületi fenntartású közoktatási intézményekbe SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. június 19. 9:37
Klebelsberg Központ (gov.hu)

Jelentős digitális fejlesztések zajlanak az iskolákban
2019.09.19. 11:08
Jelentős digitális fejlesztések zajlanak az iskolákban | Magyar Nemzet

A kormány célja a Kárpát-medencei oktatási tér megteremtése
MH/MTI 2019. szeptember 28. szombat. 12:31
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190928-a-kormany-celja-a-karpat-medencei-oktatasi-ter-megteremtese


Segítség az online oktatáshoz
2021. február 5. péntek 07:06
https://magyarnemzet.hu/belfold/segitseg-az-online-oktatashoz-9329870/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

 

  

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció