Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

 

I. Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Szerződött támogatás összege: 5.196.793.096,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2016. október 01.-2023. december 31.

Projekt státusza: megvalósítási szakasz 

Kedvezményezett neve (Konzorcium): Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Klebelsberg Központ

Társfinanszírozó neve: Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának csökkentését, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez hozzájárul a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program, mely a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányul a megfelelő élelmiszerekhez és az alapvető fogyasztási cikkekhez való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok enyhítésével. 

II. Projekt célok

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) célul tűzi ki a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányának enyhítését. 

Az RSZTOP keretében - 2014-es országspecifikus ajánlásoknak megfelelően - a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen olyan, a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor, mint például élelmiszersegély és alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 

Jelen felhívás célja a szegény gyermekes családok, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára rendszeres juttatások biztosítása a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítése érdekében.

III. Projektben vállalt feladatok

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projektben a Klebelsberg Központ feladata:

 · a 2019/2020-as tanév esetében a hátrányos helyzetű településeken élő, 1-8 évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére tanszercsomagok összeállítása és kiosztása augusztus hónapban annak érdekében, hogy az érintettek a tanévet már ezen eszközökkel tudják megkezdeni, ezzel is csökkentve a szegény családok terheit,

· a 2020/2021-es  a 2021/2022 és a 2022/2023-as tanévek esetében mind az állami fenntartású, mind a nem állami fenntartású köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére tanszercsomagok összeállítása és kiosztása augusztus hónapban annak érdekében, hogy az érintettek a tanévet már ezen eszközökkel tudják megkezdeni, ezzel is csökkentve a szegény családok terheit.

A projekt megvalósítása érdekében a Klebelsberg Központ partnerszervezetek bevonását kezdeményezte.

A tanszercsomag beszerzéshez és kiosztáshoz kapcsolódó támogatás összege: 3.104.593.096,- Ft.

IV. Projektben elvégzett feladatok

A Klebelsberg Központ a projektben rendelkezésre álló keretösszegből az állami és a nem állami fenntartású intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos gyermekek részére:

· a 2019/2020-as tanév kezdésére 30.400 db tanszercsomag beszerzését és kiosztását valósította meg 198.081.319,- Ft fejlesztési összeg felhasználásával.

· a 2020/2021-es tanév kezdésére 106.000 db tanszercsomag beszerzését és kiosztását valósította meg 758.678.950,- Ft fejlesztési összeg felhasználásával.

· a 2021/2022-es tanév kezdésére 110.480 db tanszercsomag beszerzését és kiosztását valósította meg 911.480.778,- Ft fejlesztési összeg felhasználásával.

· a 2022/2023-as tanév kezdésére 101.200 db tanszercsomag beszerzését és kiosztását valósította meg 1.097.016.539,- Ft fejlesztési összeg felhasználásával.


Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció