Közérdekű adatok

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Alapító Okirat és mellékletei

61/2016.(XII.29.) EMMI utasítása a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési szabályzatáról (SZMSZ)

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Klebelsberg Központ által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

A Klebelsberg Központ Antiszegregációs Terve (2018)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esélyegyenlőségi Terve (2016)

A Klebelsberg Központ tevékenységét meghatározó jogszabályok

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól az Emberi Erőforrások Miniszterének döntése alapján egyházi fenntartásba kerülő intézmények listája

Kiírt pályázataink

Állományi létszám (2017.01.01): 113 fő

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A Klebelsberg Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2021.év

A Klebelsberg Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2022. év

Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzés 2021

Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzés 2022

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 2022.04.29.

Gazdálkodási adatok

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2015. január 1. – 2015. december 31. között.-kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2015. január 1. – 2015. december 31. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2014. január 1. – 2014. december 31. között.-kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2014. január 1. – 2014. december 31. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2013. január 1. – 2013. szeptember 30. között.- kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2013. január 1. – 2013. szeptember 30. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

KLIK éves beszámoló 2015

KLIK éves beszámoló 2014

KLIK éves beszámoló 2013

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2022

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2021

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2020

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2019

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2018

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2017

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2021

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2020

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2019

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2018

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2017

KLIK elemi költségvetés 2016

KLIK elemi költségvetés 2015

KLIK elemi költségvetés 2014

KLIK elemi költségvetés 2013

Közbeszerzési Adatbázis – publikus kereső

Fejlesztések, EU-s pályázatok

Szerződések

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Határidős adásvételi keretszerződés 2019-20. I. rész

Határidős adásvételi keretszerződés 2019-20. II. rész

Határidős adásvételi keretszerződés 2020-21.

Határidős adásvételi keretszerződés 2021-22.

2018. évi:

KRÉTA szerződés

KMR „Informatikai Eszközök beszerzése” szerződés

KMR Projektorok beszerzése” szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 1.sz. szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 2.sz. szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 3.sz. szerződés

Szerződések listája (nettó 5 millió forint fölött)

2020. évi:
Pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001-es azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése”
Szerződés 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész,
9. rész, 10. rész, 11. rész, 12. rész.Közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv módosítása_1

2019. évi közbeszerzési terv módosítása_2

2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés

2018. évi közbeszerzési terv 

2017. évi közbeszerzési terv módosítása_2

2017. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv 

2016. évi közbeszerzési terv módosítása_2.0

2016. évi közbeszerzési terv módosítása

2016. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzés

Szabályzatok

1/2017.(III. 31.) – Klebelsberg Központ számviteli politikája

2/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

3/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata

4/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ Közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata

5/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Eszközök és források értékelésének szabályzata

6/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Eszközök és források leltározásáról és leltárkészítésről szóló szabályzata

7/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Pénzkezelési szabályzata

8/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Önköltségszámítási szabályzata

9/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Számlarendje

10/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Reprezentációs szabályzata (2018. január 1. napjától hatályos változat)

11/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Kiküldetési szabályzata

12/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

13/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

4/2021. (V.20.) - A Klebelsberg Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (Hatályos: 2021.május 29. napjától)

15/2017. (IX.15.) - A Klebelsberg Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Egyedi iratkezelési szabályzata (2020. január 1. napjától hatályos változat)

16/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Közérdekű adatok közzétételéről és megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata

17/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzata

18/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve

19/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Integrált Kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

20/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

21/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ belső és külső ellenőrzésekhez kacsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

23/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ bélyegzőhasználati rendjéről szóló szabályzata

25/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Informatikai biztonsági szabályzata

26/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Informatikai szabályzata

27/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ bizonylati rendje

28/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének szabályzata

29/2017. (IX. 15.) – A Klebelsberg Központ Közszolgálati szabályzata

30/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

31/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

32/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Esélyegyenlőségi terve

33/2017. (X. 24.) A Klebelsberg Központ nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek eljárásrendjéről szóló szabályzata

34/2017. (X. 25.) A Klebelsberg Központ Anyag- és eszközgazdálkodási rendje

35/2017. (X. 25.) A Klebelsberg Központ Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata és Házirendje

36/2017. (X. 27.) A Klebelsberg Központ Munkavédelmi szabályzata

37/2017. (X. 27.) A Klebelsberg Központ Tűzvédelmi szabályzata

38/2017. (X. 31.) A Klebelsberg Központ Belső irányítási eszközök, középirányítási eszközök kiadásának, összehangolásának, aktualizálásának, időszakos felülvizsgálatának és nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

39/2017. (X. 31.) A Klebelsberg Központ információátadási szabályzata

2/2018. (I. 31.) – A Klebelsberg Ellenőrzési nyomvonala (Hatályos: 2018. február 1. napjától)

5/2018. (VIII.21.) - A Klebelsberg Központ archiválási szabályzata

6/2018. (VIII.21.) - A Klebelsberg Központ esélyegyenlőségi terve

1/2019. (VI. 13.) - A Klebelsberg Központ a kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztás-berendelési szabályzata

2/2019. (VI. 13.) A Klebelsberg Központ egyes informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó jogosultságok kezelésének rendjére vonatkozó szabályokról szóló szabályzata

2/2020. (IV. 30.) A Klebelsberg Központ Esélyegyenlőségi Terve

5/2022. (XII. 19.) Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről

A Klebelsberg Központ intézkedési terve, 2022

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Dr. Szemere Brigitta
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

e-mail: CufJFToArtIWCiJLQ72W3N0lYZHBvQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Navigáció