SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szeptembertől a differenciáltan adható béremeléssel, és az osztályfőnöki, valamint a munkaközösség-vezetői pótlékok középre emelésével nő a többletmunkát végző pedagógusok anyagi elismerése. A döntés értelmében az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők pótléka a tankerületi központokhoz tartozó iskolák pedagógusai esetében  az eddigi összegnek akár a háromszorosát is elérheti a következő hónaptól kezdve. 

A pótlékok irányadó mértéke a jogszabályban meghatározott középérték.

Az intézményvezetők dönthetnek arról, hogy hogyan differenciálják a pótlékok összegét. Mivel az illetményalap emelkedik, és ebből számítják a pótlékok értékét, ezért szeptembertől a differenciálástól függetlenül is minden osztályfőnöknek és munkaközösség-vezetőnek nő a díjazása. 

2017 szeptemberében az életpályamodellhez kapcsolódó béremelés utolsó részletére is sor kerül, mely átlagosan 3,5 százalékos bruttó bérnövekedést jelent a pedagógusok számára. A kormány döntött arról, hogy az utolsó részlet differenciálható legyen. Az intézményvezető dönthet az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján az emelés mértékéről a meghatározott anyagi kereteken belül, de csak akkor, ha ehhez objektív szempontrendszert is kidolgoz a nevelőtestülettel közösen. A törvényalkotó azt is rögzítette, hogy senkinek sem lehet kevesebb a bére, mint eddig, tehát egyetlen kolléga sem járhat rosszabbul.

A Klebelsberg Központ elkötelezett abban, hogy az intézményvezetők valódi döntéshozók legyenek az iskolákban, és az ő segítségükkel a szakmai munkát ösztönző juttatási rendszer jöjjön létre. A megfelelően motivált és megbecsült pedagógustársadalom nélkül nem lehet a jövő Magyarországát építeni. A fenntartó továbbra is partnerként tekint az iskolákban dolgozó kollégákra a közös cél, a minőségi oktatási rendszer érdekében.