SAJTÓKÖZLEMÉNY - Elismerik a többletmunkát

Publikálva: 2017. augusztus 18.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szeptembertől a differenciáltan adható béremeléssel, és az osztályfőnöki, valamint a munkaközösség-vezetői pótlékok középre emelésével nő a többletmunkát végző pedagógusok anyagi elismerése. A döntés értelmében az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők pótléka a tankerületi központokhoz tartozó iskolák pedagógusai esetében  az eddigi összegnek akár a háromszorosát is elérheti a következő hónaptól kezdve. 

A pótlékok irányadó mértéke a jogszabályban meghatározott középérték.

Az intézményvezetők dönthetnek arról, hogy hogyan differenciálják a pótlékok összegét. Mivel az illetményalap emelkedik, és ebből számítják a pótlékok értékét, ezért szeptembertől a differenciálástól függetlenül is minden osztályfőnöknek és munkaközösség-vezetőnek nő a díjazása. 

2017 szeptemberében az életpályamodellhez kapcsolódó béremelés utolsó részletére is sor kerül, mely átlagosan 3,5 százalékos bruttó bérnövekedést jelent a pedagógusok számára. A kormány döntött arról, hogy az utolsó részlet differenciálható legyen. Az intézményvezető dönthet az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján az emelés mértékéről a meghatározott anyagi kereteken belül, de csak akkor, ha ehhez objektív szempontrendszert is kidolgoz a nevelőtestülettel közösen. A törvényalkotó azt is rögzítette, hogy senkinek sem lehet kevesebb a bére, mint eddig, tehát egyetlen kolléga sem járhat rosszabbul.

A Klebelsberg Központ elkötelezett abban, hogy az intézményvezetők valódi döntéshozók legyenek az iskolákban, és az ő segítségükkel a szakmai munkát ösztönző juttatási rendszer jöjjön létre. A megfelelően motivált és megbecsült pedagógustársadalom nélkül nem lehet a jövő Magyarországát építeni. A fenntartó továbbra is partnerként tekint az iskolákban dolgozó kollégákra a közös cél, a minőségi oktatási rendszer érdekében.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

Navigáció