A Klebelsberg Központ a nemesgulácsi általános iskolában történt gyermekbántalmazási ügy kapcsán ismételten felhívta a tankerületi központok figyelmét arra, hogy mindennemű erőszakos cselekménnyel szemben a zéró tolerancia elvét alkalmazzák.

Arra kérte a fenntartókat, hogy a gyermek – tanuló bántalmazása esetében a vizsgálat idejére mentsék fel az érintett dolgozót a munkavégzés alól. Amennyiben bebizonyosodik a vád, azonnali hatállyal szüntessék meg az érintett közalkalmazotti jogviszonyát. A Klebelsberg Központ elítél minden olyan szándékot vagy cselekményt, amely a gyermekek, diákok méltóságának, emberi és állampolgári jogainak megsértésére irányul, és minden jogi eszközt bevet ennek megakadályozása érdekében, bárki is legyen az elkövető. A fenntartó elkötelezett abban, hogy megvédje a tanulók mindenekfelett álló érdekét, és olyan iskolarendszert működtessen, amely a XXI. századi követelményeknek megfelelő tudás mellett biztonságot és szeretetteljes légkört biztosít minden diák számára.