SAJTÓKÖZLEMÉNY

Valótlanok a Napi.hu cikkében a Klebelsberg Központra vonatkozóan megfogalmazott sugalmazások, állítások, amelyek úgy állítják be a szervezetet, mintha ki akarna bújni bármilyen felelősség alól a veronai buszbaleset kapcsán. A fenntartói felelősség és kötelezettség kérdését jogszabályok határozzák meg, amelyet a Szinyei – Merse Pál Gimnáziumot fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ ennek megfelelően visel. Mint az újságírónak küldött válaszban is szerepel, a Klebelsberg Központ jóváhagyásával az érintett iskola fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ megbízott egy ügyvédi irodát, amely jártas a biztosítással kapcsolatos jogi ügyekben, hogy segítséget nyújtson a veronai buszbaleset károsultjai közül azoknak, akik ezt igényelték. A megbízás nem a károsultak képviseletére irányul, hanem a biztosító társasággal, illetve a károsultakkal történő kapcsolattartásra, valamint általános jogi tanácsadásra. A szülők - egy kivételével - folyamatosan igénybe veszik a jogi segítségnyújtást. A Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központ, ahogy eddig is, úgy ezután is minden segítséget megad a tragédia érintettjeinek. Mélységesen elítélünk minden olyan kísérletet, amely emberi tragédiák kapcsán megalapozatlan, feltevésekre épülő, illetve hamis információkkal próbálja meg hergelni az áldozatok hozzátartozóit, és nehezíteni a kárrendezési – kárenyhítési folyamatot.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály