Október 11-ig lehet jelentkezni a sikeres Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra

Október 11-ig lehet jelentkezni a sikeres Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra. A Klebelsberg Központ 2019. október 11-ig várja az egységes, osztatlan tanárképzésben, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezését. A program célja, hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók oklevelük megszerzése után a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézményekben helyezkedjenek el, amiért tanulmányaik alatt ösztöndíj formájában jelentős anyagi támogatást kapnak. Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi eredményektől és a választott szaktól függően továbbra is 25, 50 vagy 75 ezer forint lehet. A Központ várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik idén nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, illetve azokét is, akik már korábban kezdték meg tanulmányaikat. Az ösztöndíjakat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akinek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő ideig állami fenntartású intézményben fognak tanítani. Az ösztöndíjprogram 2013/2014-es tanévi elindulása óta 2903 ösztöndíjas szerződést kötöttünk meg, eddig összesen 3,6 milliárd forintot fizettünk ki ösztöndíjra. A programnak köszönhetően 2018 szeptembere óta 269 ösztöndíjas helyezkedett el a Tankerületi Központok fenntartásában működő köznevelési intézményekben. A Kormány döntése alapján jövőre már a tanító alapképzésben részt vevők is pályázhatnak az ösztöndíj programra. 

A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.
Bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij 

A pályázat elektronikusan a http://osztondij.e-kreta.hu linken nyújtható be.

Meghosszabbított benyújtási határidő: 2019. október 11.