A digitális kompetenciák fejlesztéséért, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen
az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése.

A digitális kompetenciák fejlesztéséért, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen
az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a használatorientált megjelenése.
A  versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közel 12,5 milliárd forint támogatásból komplex informatikai fejlesztést valósít meg az Új Széchenyi Terv keretén belül.
A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatási intézményeket korszerű, a kor igényeit kielégítő informatikai eszközökkel lássa el,
így adva meg az alapot minden diák számára az informatikai oktatást biztosító egyenlő esélyek megteremtéséhez. Az uniós projekt
során – Közép-magyarországi régió kivételével - 2016. március 9-ig, 18 megyében 33.122 PC, 17.164 monitor, 1236 szerver, valamint
2976 switch, összesen 54.498 db informatikai eszköz közel 8,9 milliárd forint értékben került átadásra.
A projekt az informatikai szaktantermi eszközök beszerzésére, azok korszerűbb eszközökre történő cseréjére,
új eszközök beszerzésére, a tankönyvek és tananyag tartalmak elektronikus hozzáférésének biztosítására, valamint a
digitális írástudás fejlesztésére irányul.2016. március 31-ig minden a projektben érintett intézménybe eljutnak
az eszközcsomagok, valamint az informatikai szaktantermek felszerelését biztosító eszközök üzembe helyezése is megtörténik.