A Klebelsberg Központ tájékoztatója a 2023. évi igazgatási szünetről

A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésére -  

2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig

igazgatási szünetet tart.

 

A folyamatban lévő eljárások ügyintézési határidejébe az igazgatási szünet időtartama – a 2023. évi XXVI. törvény 3. §-ában meghatározottak szerint – nem számít be. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Központnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel. A Központ hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételrebeadványok személyesen nem nyújthatók be

Az elektronikusan-, valamint levélpostai küldeményként beérkező megkeresések feldolgozását a Klebelsberg Központ 2024. január 2. napján kezdi meg.

A fentiekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!