Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító és módosító okiratok

Okirat típusa Aláírás dátuma Hatályosulási dátuma Bejegyzési dátuma Okirat azonosítója Linkek
Alapító okirat 2021.08.27. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5956/2021/PKF Megtekint
Alapító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31654-2/2019/PKF Megtekint
Alapító okirat 2018.08.28. 2018.09.01. 2018.08.28. 37475/2018 Megtekint
Módosító okirat 2018.08.24. 2018.09.01. 2018.08.28. 37475-1/2018 Megtekint
Alapító okirat 2017.08.25. 2017.09.01. 2017.08.25. 42155/2017 Megtekint
Módosító okirat 2017.08.18. 2017.09.01. 2017.08.25. 42155-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.05.22. 2017.05.22. 2017.05.22. 23057/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.04.05. 2017.05.22. 2017.05.22. 23057-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.02.01. 2017.02.01. 2017.02.01. 3367/2017 Megtekint
Módosító okirat 2017.01.26. 2017.02.01. 2017.02.01. 3367-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2016.12.27. 2017.01.01. 2016.12.29. 61822/2016 Megtekint
Módosító okirat 2016.12.21. 2017.01.01. 2016.12.29. 61822-1/2016 Megtekint
Alapító okirat 2016.11.14. 2016.11.30. 2016.12.29. 52331/2016 Megtekint

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2021. évi megállapításáról

SZMSZ

SZMSZ 2020

Költségvetés 2017 

Költségvetési beszámoló 2017

Költségvetés 2018

Költségvetési beszámoló 2018

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

Költségvetési beszámoló 2019

2020. évi elemi költségvetés II.

2021. évi elemi költségvetés

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

Uniós Projektek

Projektek

Létszámadatok

Kollektív szerződés

Kollektív szerződés 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2019 (1. számú módosítás)

Közbeszerzési terv 2019 (2. számú módosítása)

Közbeszerzési terv 2019 (3. számú módosítása)

Közbeszerzési terv 2019 (4. számú módosítása)

Közbeszerzések

Közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Jegyzőkönyv "Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése" tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontása

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők "Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése"

Kapcsolódó anyagok

Közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Jegyzőkönyv "Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése" tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontása

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők "Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése"

Kapcsolódó anyagok

Közbeszerzés dokumentáció (ajánlati dokumentáció) Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem sportpadló csere tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Bontási jegyzőkönyv Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem sportpadló csere tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Közbeszerzés dokumentáció (ajánlati dokumentáció) Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanterem padlóburkolat rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Bontási jegyzőkönyv Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanterem padlóburkolat rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ szabályzatai

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Számviteli Politikája - 1/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata - 2/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata - 3/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata - 4/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata - 5/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata szabályzata - 6/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ számlarendje - 7/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Bizonylati rendje - 8/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Feleslegesség vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata - 9/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata - 10/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata - 11/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Közbeszerzési szabályzata - 12/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata - 13/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata - 14/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata - 15/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata - 17/2017. (VI.12.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata - 16/2017. (XI.16.) számú szabályzata 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló szabályzata - 18/2017. (VI.12.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonnyilatkozattételi Belső Ellenőrzési Kézikönyve - 19/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata - 20/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata - 21/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szervezeti Informatikai Biztonsági szabályzata - 23/2017. (VI.30.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata - 24/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata - 25/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata - 26/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a belső és kölső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyílvántartásának rendjéről szóló szabályzata - 27/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve - 28/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Informatikai Szabályzata - 29/2017. (VI.30.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tűzvédelmi szabályzata - 31/2017 (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata - 32/2017. (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Munkavédelmi Szabályzata - 33/2017. (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata - 34/2017. (VIII.24.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata - 35/2017. (VIII.24.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata - 36/2017. (VIII.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 36/2017. (VIII.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata -37/2017. (VIII.23.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata - 38/2017. (VIII.29.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata - 39/2017. (VIII.29.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata - 40/2017. (VIII.30.) számú szabályzata 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztályának ügyrendje - 41/2017. (IX.8.) számú szabályzata

 A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata - 42/2017. (XII. 21.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata - 1/2018. (V.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata - 2/2018. (VIII.8.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Tankerületi Elismerések Szabályzatának 2. számú Módosítása - 3/2018.(IV.05.)

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- Térítési díj és tandíj szabályzata (2020. szeptember 22. napjától hatályos változat) - 1/2018. (V.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzatának módosításáról - 2/2020. (VIII.31.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata - 1/2021. (I.18.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - 4/2021. (VII.7.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Számviteli politikája - 5/2021. (IX.15.) számú szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Varga Viktória 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Telefon:+36 54 795 266
e-mail: sERm5MQOrTdmlrdG9yaWEudmFyZ2FAa2suZ292Lmh1

Integritás