Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):   835365
Elnevezés: BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835365-2-09
KSH statisztikai számjel: 15835365-8412-312-09
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361517
Vezető: Majosi Pálma
Kinevezés kezdete: 2019.12.30.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Törzskönyvi alapadatok (Archív) 

Felettes szerv

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: EEJuLdJJWB6EjYzVZdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv

KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Központi telefonszám: +36 1 795 1170
Központi e-mail: cXVqsz8zNN2ZhZNdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/

Alapító és módosító okiratok

Okirat típusa Aláírás dátuma Hatályosulási dátuma Bejegyzési dátuma Okirat azonosítója Linkek
Alapító okirat 2023.08.07. 2023.09.01. 2023.08.07. A-242-4/2023 Megtekint
Módosító okirat 2023.07.31. 2023.09.01. 2023.08.07. A-242-4/2023/M Megtekint
Alapító okirat 2023.02.13 2023.02.13. 2023.02.13. A-242-3/2023 Megtekint
Módosító okirat 2023.02.06. 2023.02.13. 2023.02.13. A-242-3/2023/M Megtekint
Alapító okirat 2022.08.29. 2022.09.01. 2022.08.29. A-242-2/2022 Megtekint
Alapító okirat 2021.08.27. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5956/2021/PKF Megtekint
Alapító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31654-2/2019/PKF Megtekint
Alapító okirat 2018.08.28. 2018.09.01. 2018.08.28. 37475/2018 Megtekint
Módosító okirat 2018.08.24. 2018.09.01. 2018.08.28. 37475-1/2018 Megtekint
Alapító okirat 2017.08.25. 2017.09.01. 2017.08.25. 42155/2017 Megtekint
Módosító okirat 2017.08.18. 2017.09.01. 2017.08.25. 42155-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.05.22. 2017.05.22. 2017.05.22. 23057/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.04.05. 2017.05.22. 2017.05.22. 23057-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2017.02.01. 2017.02.01. 2017.02.01. 3367/2017 Megtekint
Módosító okirat 2017.01.26. 2017.02.01. 2017.02.01. 3367-1/2017 Megtekint
Alapító okirat 2016.12.27. 2017.01.01. 2016.12.29. 61822/2016 Megtekint
Módosító okirat 2016.12.21. 2017.01.01. 2016.12.29. 61822-1/2016 Megtekint
Alapító okirat 2016.11.14. 2016.11.30. 2016.12.29. 52331/2016 Megtekint

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A szerv hivatalos neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Postacíme: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Telefonszáma: +36 (54)795-261
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: dwZrmdtYaxdnLSBWy9MzN0xNzywYmVyZXR0eW91amZhbHVAa2suZ292Lmh1
Hivatali kapu:

Rövid név: BERETTYOTK 

KRID: 762349799 

Honlap URL-je: https://kk.gov.hu/berettyoujfalu 
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

+36 (54)795-261

rlanBzelr4YExmYmVyZXR0eW91amZhbHVAa2suZ292Lmh1

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítési ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: SZMSZ 2020
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége:

https://kk.gov.hu/szervezet-pus

Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége:

Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége

Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend:

https://kk.gov.hu/elerhetoseg-pus

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
Gazdálkodó szervezetek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai:

Irányítás és felügyelet

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Varga Viktória 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Telefon:+36 54 795 266

e-mail: HkLYAbchzHXQIKeSr3ckYdmlrdG9yaWEudmFyZ2FAa2suZ292Lmh1 

Esélyegyenlőségi referens:

Hodosán Csaba

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Telefon:+36 54 795 216

e-mail: BViRtZRpsXCAd3NcYY3NhYmEuaG9kb3NhbkBray5nb3YuaHU= 

Integritás tanácsadó:
Integritás adatlap:

Dr. Varga Viktória 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. Integritás tanácsadó SK felbontásra! 

Telefon:+36 54 795 266

e-mail: kPscrvKpXZHj52yz2TdmlrdG9yaWEudmFyZ2FAa2suZ292Lmh1

Integritás

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 202320222021
Törzskönyvi kivonat: Törzskönyvi alapadatok
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: Tanulói létszámra vonatkozó adatok 2018-2023
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag

Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - 4/2021. (VII.7.) számú szabályzata

Adatkezelések:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata - 17/2017. (VI.12.) számú szabályzat,


A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata - 24/2017. (VI.14.) számú szabályzat,


A Berettyóújfalui Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata - 25/2017. (VI.14.) számú szabályzat


Ügyrendek, működési rendek: https://kk.gov.hu/tankeruleti-tanacs                    A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési terve 
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve - 1/2024. (II.26.) számú szabályzat
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzatának módosításáról - 2/2020. (VIII.31.) számú szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata - 24/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: NAIH Adatszolgáltatás 2022  
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata - 25/2017. (VI.14.) számú szabályzat

Hírdetmények, közlemények: https://kk.gov.hu/hirek-berettyoujfalui
Pályázatok:

https://kk.gov.hu/projektek-berettyo     Projektek

Kollektív szerződések

Kollektív szerződésKollektív szerződés 1. számú módosítása

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Archívum
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag

Köznevelési tárgyú jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat:

SZMSZ 

Archív szabályzatok:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata - 39/2017. (VIII.29.) számú szabályzata


A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve - 28/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: NAIH Adatszolgáltatás 2021NAIH Adatszolgáltatás 2020

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése:

2024, 2023, 20222021,  2020 II2019 II2019 I.2018, 2017 

A szerv éves költségvetési beszámolója:

2023, 2023 Időközi mérlegjelentés –IV. negyedév,  2022, 2021202020192018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. I-III. negyedév 

2022. IV. negyedév                                                         2022. III. negyedév
2022. II. negyedév
2022. I. negyedév

2021. IV. negyedév
2021. III. negyedév
2021. II. negyedév
2021. I. negyedév

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások adatai: -
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 2023, 202220212020
Fejlesztési terv: 2023-2027
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://kk.gov.hu/projektek-berettyo, Uniós Projektek
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): Közbeszerzési eljárások 2022Közbeszerzési eljárások 202120222022 (1. számú módosítás)2022 (2. számú módosítás)2022 (3. számú módosítás)20212021 (1. számú módosítás)2021 (2. számú módosítás)
III. Gazdálkodási adatok - Archívum

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

20202020 (1. számú módosítás) 20192019 (1. számú módosítás), 2019 (2. számú módosítása)2019 (3. számú módosítása)2019 (4. számú módosítása) 2018

Fejlesztési terv:


2018-2022


IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közbeszerzési dokumentumok

Közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Jegyzőkönyv "Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése" tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontása

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők "Különböző felújítási, részleges felújítási munkák elvégzése"

Kapcsolódó anyagok

Közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Jegyzőkönyv "Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése" tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontása

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők "Fűtéskorszerűsítés és vizesblokk felújítási munkák elvégzése"

Kapcsolódó anyagok

Közbeszerzés dokumentáció (ajánlati dokumentáció) Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem sportpadló csere tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Bontási jegyzőkönyv Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem sportpadló csere tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Közbeszerzés dokumentáció (ajánlati dokumentáció) Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanterem padlóburkolat rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

Bontási jegyzőkönyv Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanterem padlóburkolat rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ szabályzatai

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Számviteli Politikája - 1/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata - 2/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata - 3/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata - 4/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata - 5/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata szabályzata - 6/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ számlarendje - 7/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Bizonylati rendje - 8/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Feleslegesség vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata - 9/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata - 10/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata - 11/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Közbeszerzési szabályzata - 12/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata - 13/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata - 14/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata - 15/2017. (II.1.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata - 17/2017. (VI.12.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata - 16/2017. (XI.16.) számú szabályzata 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló szabályzata - 18/2017. (VI.12.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonnyilatkozattételi Belső Ellenőrzési Kézikönyve - 19/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata - 20/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata - 21/2017. (VI.8.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Szervezeti Informatikai Biztonsági szabályzata - 23/2017. (VI.30.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata - 24/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata - 25/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata - 26/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a belső és kölső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyílvántartásának rendjéről szóló szabályzata - 27/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve - 28/2017. (VI.14.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Informatikai Szabályzata - 29/2017. (VI.30.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tűzvédelmi szabályzata - 31/2017 (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata - 32/2017. (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Munkavédelmi Szabályzata - 33/2017. (VIII.09.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata - 34/2017. (VIII.24.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata - 35/2017. (VIII.24.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata - 36/2017. (VIII.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 36/2017. (VIII.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata -37/2017. (VIII.23.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata - 38/2017. (VIII.29.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata - 39/2017. (VIII.29.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata - 40/2017. (VIII.30.) számú szabályzata 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztályának ügyrendje - 41/2017. (IX.8.) számú szabályzata

 A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési szabályzata - 42/2017. (XII. 21.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata - 1/2018. (V.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata - 2/2018. (VIII.8.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Tankerületi Elismerések Szabályzatának 2. számú Módosítása - 3/2018.(IV.05.)

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- Térítési díj és tandíj szabályzata (2020. szeptember 22. napjától hatályos változat) - 1/2018. (V.22.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzatának módosításáról - 2/2020. (VIII.31.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata - 1/2021. (I.18.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - 4/2021. (VII.7.) számú szabályzata

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Számviteli politikája - 5/2021. (IX.15.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szabályzata - 1/2022. (XII.19.) számú szabályzat

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Archiválási szabályzata - 1/2023. (X.19.) számú szabályzat 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve - 1/2024. (II.26.) számú szabályzat 

V. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Menü

Navigáció