1.      Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.   A Váci Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői, elérhetőségek

1.2.   Váci Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

1.3.   A Váci Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

1.4.   A Váci Tankerületi Központ felettes szervei

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Klebelsberg Központ

2.      Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.   A Váci Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok

2.2.   A Váci Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

2.3.   A Váci Tankerületi Központ szervezeti egységeinek ügyrendjei

       Gazdálkodási, Működtetési és Jogi Főosztály

       Köznevelési, Hatósági és Humánpolitikai Főosztály

2.4.   A Váci Tankerületi Központ szabályzatai

2.5.   A Váci Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2017-2022.

        Fejlesztési Terv

        Fejlesztési Terv mellékletek

2.6.   A Váci Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása (Térítési díj és tandíj szabályzat)

2.7.   A Váci Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

2.8.   A Váci Tankerületi Központ pályázatai

2.9.   A Váci Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai – Ellenőrzés nem történt

2.10. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

        Szabályzat

        Elérhetőség

2.11. Váci TK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat

2.12. Köznevelési Statisztikai adatok

         Köznevelési statisztikai adatok

         Intézmények

3.      Gazdálkodási adatok

3.1.   Éves költségvetés

       2017 évi költségvetés

       2018 évi költségvetés

             2019 évi költségvetés

             2020 évi költségvetés

             2021 évi költségvetés

             2022 évi költségvetés

3.2.   Éves költségvetési beszámoló

              2017 évi beszámoló

              2018 évi beszámoló

              2019 évi beszámoló

              2020 évi beszámoló

              2021 évi beszámoló

3.3.   Közbeszerzési tervek

        2017

        2018

        2019

        2020

        2021

        2022

3.4.   Ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzések

        2019

        2020

        2021

        2022

3.5.   A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

       2019. 3. negyedév

       2019. 4. negyedév

       2020. 1. negyedév

       2020. 2. negyedév

       2020. 3. negyedév

       2020. 4. negyedév

       2021. 1. negyedév

       2021. 2. negyedév

       2021. 3. negyedév

       2021. 4. negyedév

       2022. 1. negyedév

       2022. 2. negyedév

3.6.   Európai Uniós- és egyéb projektek

        Hazai projektek

        ERASMUS projektek

        Uniós projekt


A Váci Tankerületi Központ szabályzatai

VTK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

VTK Belső Ellenőrzési kézikönyve

VTK belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

VTK bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

VTK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt beszerzési szabályzata

VTK Bizonylati rendje

VTK Eszközök és Források értékelési szabályzata

VTK eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

VTK feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről

VTK hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

VTK informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

VTK informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata

VTK intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

VTK Kiküldetési Szabályzata

VTK integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

VTK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

VTK kötelezően közzéteeendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

VTK Közbeszerzési szabályzata

VTK közszolgálati adatvédelmi szabályzata

VTK Közszolgálati Szabályzata

VTK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyedi iratkezelési szabályzata

VTK Munkavédelmi Szabályzata és kockázatértékelése

VTK nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

VTK Önköltségszámítási szabályzata

VTK panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

VTK pénzkezelési szabályzata

VTK rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata

VTK reprezentációs szabályzata

VTK Számlarendjéről

VTK Számviteli politikája

VTK szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

VTK telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat

VTK térítési díj és tandíj szabályzata

VTK Tűzvédelmi szabályzata

VTK vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről szóló szabályzata

VTK Esélyegyenlőségi terv

VTK Esélyegyenlőségi terv módosítása