Közérdekű adatok

1.      Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.   A Váci Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői, elérhetőségek

1.2.   Váci Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

1.3.   A Váci Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

1.4.   A Váci Tankerületi Központ felettes szervei

      Belügyminisztérium

 Klebelsberg Központ

       1.5. A Váci Tankerületi Központ által alapított tájékoztató kiadvány:

            Alapított kiadvány neve: Tankerületi Hírnök

          Téma: Az oktatási intézmények eredményeiről, versenyeiről, nemzeti                        ünnepeinkhez kapcsolódó megemlékezésekről, koncertekről,                          sport eseményekről szóló híradások

           Megjelenés: havonta

           Kiadó és szerkesztőség neve, címe: Váci Tankerületi Központ,                         2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45., ZrSefCUB45mNYc2FqdG9AZWR1a2FueWFyLmh1

           Szerkesztő: Juhász Andrea Éva

           Hozzáférés: Belső terjesztésű, nem nyilvános

           Ingyenes

           Költségtérítés nélkül  

2.      Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.   A Váci Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok

2.2.   A Váci Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

2.3.   A Váci Tankerületi Központ szervezeti egységeinek ügyrendjei

       Gazdálkodási és Működtetési Főosztály

       Köznevelési, Hatósági és Humánpolitikai Főosztály

       Koordinációs Főosztály


2.4.   A Váci Tankerületi Központ szabályzatai

2.5.   A Váci Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2013-2027.

        Fejlesztési Terv

2.6.   A Váci Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása (Térítési díj és tandíj szabályzat)

2.7.   A Váci Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

2.8.   A Váci Tankerületi Központ pályázatai

2.9.   A Váci Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai – Ellenőrzés nem történt

2.10. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

        Szabályzat

        Elérhetőség

        Adatszolgáltatás

2.11. Köznevelési Statisztikai adatok

         Köznevelési statisztikai adatok

         Intézmények

      2.12. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

3.      Gazdálkodási adatok

3.1.   Éves költségvetés

       2017 évi költségvetés

       2018 évi költségvetés

             2019 évi költségvetés

             2020 évi költségvetés

             2021 évi költségvetés

             2022 évi költségvetés

             2023 évi költségvetés


3.2.   Éves költségvetési beszámoló

              2017 évi beszámoló

              2018 évi beszámoló

              2019 évi beszámoló

              2020 évi beszámoló

              2021 évi beszámoló

              2022 évi beszámoló

3.3.   Közbeszerzési informácoiók

        3.3.1. Közbeszerzési tervek

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023   |  2023 módosított

        3.3.2. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

                  2021

                  2022

        3.3.3. Összegzés a megkötött szerződésekről

                  2021

                  2022

3.4.   Ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzések

        2019

        2020

        2021

        2022

3.5.   A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

       2019. 3. negyedév

       2019. 4. negyedév

       2020. 1. negyedév

       2020. 2. negyedév

       2020. 3. negyedév

       2020. 4. negyedév

       2021. 1. negyedév

       2021. 2. negyedév

       2021. 3. negyedév

       2021. 4. negyedév

       2022. 1. negyedév

       2022. 2. negyedév

       2022. 3. negyedév

       2022. 4. negyedév

3.6.   Európai Uniós- és egyéb projektek

        Hazai projektek

        ERASMUS projektek

        Uniós projekt


A Váci Tankerületi Központ szabályzatai

VTK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

VTK Belső Ellenőrzési kézikönyve

VTK belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

VTK bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

VTK beszerzési szabályzata

VTK Bizonylati rendje

VTK Eszközök és Források értékelési szabályzata

VTK eszközök és források leltározási szabályzata

VTK feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről

VTK hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

VTK informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

VTK informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata

VTK intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

VTK Kiküldetési Szabályzata

VTK integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

VTK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

VTK 6_2021.(IX.13.) sz. szabályzata,a VTK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata 1. számú módosítás 

VTK kötelezően közzéteeendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

VTK Közbeszerzési szabályzata

VTK közszolgálati adatvédelmi szabályzata

VTK Közszolgálati Szabályzata

VTK iratkezelési szabályzata

VTK Munkavédelmi Szabályzata és kockázatértékelése

VTK nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

VTK Önköltségszámítási szabályzata

VTK panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

VTK pénzkezelési szabályzata

VTK rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata

VTK reprezentációs szabályzata

VTK Számlarendje: A Váci Tankerületi Központ Számviteli Politikájáról szóló 5/2021. (VIII.30.) sz. szabályzat 1. sz. függeléke

VTK Számviteli politikája

VTK szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

VTK telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat

VTK térítési díj és tandíj szabályzata

VTK Tűzvédelmi szabályzata

VTK vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről szóló szabályzata

VTK Esélyegyenlőségi terv

VTK Esélyegyenlőségi terv módosítása

VTK Belső Kontroll kézikönyv


ARCHÍVUM

A VTK alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok

A VTK által alapított kiadványok adatai

VTK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

VTK Gazdálkodási, Működtetési és Jogi Főosztály ügyrendje

VTK térítési díj és tandíj szabályzata

VTK Pályázati felhívás iskolai büfék üzemeltetésére 2023. július 1-től

VTK Pályázati felhívás iskolai büfék üzemeltetésére 2023. augusztus 1-től

Menü

Navigáció