Az Esztergomi Tankerületi Központ, mint közfeladatot ellátó szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ (3) bekezdése értelmében, ugyanezen törvény 1. mellékletében foglalt tartalommal a közérdekű adatok közzétételére kötelezett az alábbiak szerint:


Az Általános közzétételi lista itt tekinthető meg


I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elnevezés

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Levelezési címe

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Telefonszám (titkárság)

+36 33 795 225

Telefax szám

nincs

Elektronikus levelezési címe

rmHEfuuJT9M2MIrMhI2ZXN6dGVyZ29tQGtrLmdvdi5odQ==

Honlap

https://kk.gov.hu/esztergom

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő                                         13.00–16.00

Szerda              8.30-12.00 és 13.00-16.00

Csütörtök        8.30-12.00 és 13.00-14.00

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Az Esztergomi Tankerületi Központnál ügyfélszolgálat nem működik, ezért előzetes egyeztetéssel lehetséges a fentiek szerint

Hivatali kapu

(Esztergomi Tankerületi Központ):

Rövid név: ETK

KRID: 469318940

Hivatali kapu

(Esztergomi Tankerületi Központ HR):

Rövid név: ESZTK HR

KRID: 564435177

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv

Belügyminisztérium

Székhely

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám

+36 1 441 1000

Központi e-mail

exXNtbRVShVLZusKp7j3EINjMdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==

Ügyfélszolgálati telefonszám (nonstop)

1818

Ügyfélszolgálati telefonszám (külföldről)

+36 1 550 1858

Honlap

https://kormany.hu/belugyminiszterium

 Egy évvel ezelőtti archív állapot

Felettes szerv (archív)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  (2018-2022)

Székhely:

1054 Budapest, Báthory utca 10.

Központi telefonszám:

(06-1) 795-4755

Központi e-mail:

ugyfelszolgalat @emmi.gov. hu

Honlap:

https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/

Középirányító szerv

Klebelsberg Központ

Székhely

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Postai cím

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám

+36 1 795 1170

Központi e-mail

GJpiKjlmgKO7M02xZMBdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Honlap

https://kk.gov.hu

Törvényességi felügyeleti szerv


Tatabányai Járásbíróság

Székhely

2800 Tatabánya, Előd vezér u.17.

Postai cím

2801 Tatabánya, Pf. 172

Központi telefonszám

36 34 513 070

Központi e-mail

Oxmgpt4ZMmjdGF0YWJhbnlhQGJpcm9zYWcuaHU=

Honlap

https://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/tatabanyai-jarasbirosag

Törvényességi felügyeleti szerv

Győri Törvényszék

Székhely

9021 Győr, Szent István út 6.

Postai cím

9021 Győr, Szent István út 6.

Központi telefonszám

+36 96 508 700

Központi e-mail

XUbWI3YYzYmlyb3NhZ19neW9yQGJpcm9zYWcuaHU=

Honlap

https://gyoritorvenyszek.birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II.1.1 A közfeladatot ellátó szerv törzskönyvi adatai

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)

839154

Elnevezés

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám

15839156-2-11

KSH statisztikai számjel

15839156-8412-312-11

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI)

375628

Vezető

Muszela Szabolcs

Kinevezés kezdete

2019.11.01.

Fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

II.1.2. A közfeladatot ellátó szerv alapító és módosító okiratai
Okirat típusa
Aláírási dátuma
Hatályosulási dátuma
Bejegyzési dátuma
Okirat azonosítója
 
Alapító okirat 2024.02.06. 2024.02.06. 2024.02.06. A-253-1/2024. Megtekint
Módosító okirat 2024.01.30. 2024.02.06. 2024.02.06. A-253-1/2024/M Megtekint
Alapító okirat 2023.12.18. 2024.01.01. 2023.12.18. A-253-3/2023. Megtekint
Módosító okirat 2023.12.06. 2024.01.01. 2023.12.18. A-253-3/2023/M Megtekint
Alapító okirat 2023.08.07. 2023.09.01. 2023.08.07. A-253-2/2023. Megtekint
Módosító okirat 2023.07.31. 2023.09.01. 2023.08.07. A-253-2/2023/M Megtekint
Alapító okirat 2022.08.04. 2022.05.25. 2022.08.04. A-253-1/2022. Megtekint
Módosító okirat 2022.07.28. 2022.05.25. 2022.08.04. A-253-1/2022/M Megtekint
Alapító okirat 2022.04.08. 2022.04.08. 2022.04.08. II/2584-3/2022/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2022.04.07. 2022.04.08. 2022.04.08. II/2584-2/2022/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2021.08.27. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5970-1/2021/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2021.08.16. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5970/2021/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2020.08.27. 2020.09.01. 2020.08.27. II/7132-1/2020/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2020.08.12. 2020.09.01. 2020.08.27. II/7132/2020/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2020.05.18. 2020.04.01. 2020.05.18. II/4076-1/2020/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2020.05.11. 2020.04.01. 2020.05.18. II/4076/2020/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31665-2/2019/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31665-1/2019/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2018.08.28. 2018.09.01. 2018.08.28. 37485/2018  Megtekint
Módosító okirat 2018.08.24. 2018.09.01. 2018.08.28. 37485-1/2018  Megtekint
Alapító okirat 2018.07.18. 2018.07.01. 2018.07.30. 29360/2018.  Megtekint

II.1.4.  A közfeladatot ellátó szerv Szervezeti és Működési Szabályzata

II.1.4.1.  Alaptevékenységek

II.1.5. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységeinek ügyrendje, egyéb ügyrend, munkaterv 

II.1.5.1.  Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

II.1.5.2.  Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

II.1.5.3.  Antiszegregációs munkacsoport ügyrendje

II.1.5.4.  Az Esztergomi Tankerületi Központ 2024. évi munkaterve

II.1.6.  A közfeladatot ellátó szerv Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetén nem releváns közzététel.


II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetén nem releváns közzététel.


II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


II.4.1. Tájékoztatás a hatósági eljárás során az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

Nyilvántartások listája

Egy évvel ezelőtti archív állapot  


II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente. 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetén nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

II.8.1. Tankerületi Tanács

II.8.2.  Tankerületi Tanács tagjai

II.8.3.   Tankerületi Tanács tagjainak önéletrajza

II.8.4.  Tankerületi Tanács ügyrendje

II.8.5.  Tankerületi Tanács 2024. évi munkaterve

   Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetén nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében a közzététel időpontjában nem releváns

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Szabályzat

Elérhetőség

Nyomtatvány

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

       II.14.1Köznevelési statisztikai adatok

       II.14.2.  KIR intézménykereső

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

       II.14.3.  Létszám adatok:

Tájékoztató adatok

Összesített tanulói létszám a 2018. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7674 fő

Számított: 7943fő

Összesített tanulói létszám a 2019. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7303 fő

Számított: 7420fő

Összesített tanulói létszám a 2020. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7205 fő

Számított: 7423 fő

Összesített tanulói létszám a 2021. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7282 fő

Számított: 8121 fő

Összesített tanulói létszám a 2022. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7297 fő

Számított: 7850 fő

Összesített tanulói létszám a 2023. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7338 fő

Számított:8131 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma

31 fő

       II.14.4.Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete

2022/2023. tanév

2023/2024. tanév

2024/2025. tanév

       II.14.5. Tájékoztató az általános iskolák felvételi körzeteiről

2022/2023. tanév

2023/2024. tanév

2024/2025. tanév

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

2023. évi NAIH adatszolgáltatás


Egy évvel ezelőtti archív állapot

2022. évi NAIH adatszolgáltatás (archív)

2021. évi NAIH adatszolgáltatás (archív)

2020. évi NAIH adatszolgáltatás (archív)

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal 

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot 

II.20. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

II.21. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

III.1.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

III.1.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Elemi költségvetés 2024

Tíz évet ezt megelőző archív állapot 

Elemi költségvetés 2019

Elemi költségvetés 2020/1

Elemi költségvetés 2020/2

Elemi költségvetés 2021

Elemi költségvetés 2022

Elemi költségvetés 2023

 

III.1.2. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetési beszámolója

Éves klöltségvetési beszámoló 2022

Tíz évet ezt megelőző archív állapot 

Éves költségvetési beszámoló 2018/1

Éves költségvetési beszámoló 2018/2

Éves költségvetési beszámoló 2018/3

Éves költségvetési beszámoló 2019

Éves költségvetési beszámoló 2020

Éves költségvetési beszámoló 2021

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

2023. 1. negyedév

2023. 2. negyedév

2023.3. negyedév

2023.4. negyedév

Külön jogszabályban meghatározott ,de legalább egy évet megelőző archív tartalom

2021. 1. negyedév

2021. 2. negyedév

2021. 3. negyedév

2021. 4. negyedév

2022. 1. negyedév

2022. 2. negyedév

2022. 3. negyedév

2022. 4. negyedév

   

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Öt évvel ezelőtti archív állapot  

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 

2023 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Öt évvel ezelőtti archív állapot  

2019 - Az ötmillió forintot elétő vagy azt meghaladó szerződések

2020 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

2021 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

2022 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot  


III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

Az Esztergomi Tankerületi Központ esetében nem releváns közzététel.

Egy évvel ezelőtti archív állapot  

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával  

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 
Negyedévente Legalább 1 évig archívumbantartásával   

III.8.1. Éves közbeszerzési terv 2024. év

Éves közbeszerzési terv 2024. év - módosítás

 
Öt évvel ezelőtti archív állapot  

2019 - Közbeszerzési terv

2020 - Közbeszerzési terv

2021 - Közbeszerzési terv

2022 - Közbeszerzési terv

2023 - Közbeszerzési terv

III.8.2. Közbeszerzési információk ajánlatok elbírálása, megkötött szerződések

A közbeszerzési eljárás keresőben az Esztergomi Tankerületi Központot kell feltüntetni az ajánlatkérő szervezet adatsorban:  https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése-megismételt  2020/171

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_15973_2020/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2020/171

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673172020/reszletek

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 5. rész 2020/245

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_23293_2020/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 8. rész 2021/5

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_24635_2020/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 10. rész 2021/14

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_0495_2021/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 11. rész 2021/20

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_1627_2021/

Kernstok Károly Padányi 2021/25

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_1980_2021/

Kernstok Károly 2. rész Babits 2021/31

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2411_2021/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2021/134

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13458_2021/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2021/161

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_16048_2021/

Árubeszerzés


https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_22701_2021/


Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése - megismételt 2022/38 


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_3255_2022/


TTK-ETK Szakmai eszközök beszerzése 2022/36


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2460_2022/


KK-ETK Biztosítási szolgáltatás 2 részben (1467) 2022/31


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2333_2022/


Iskolai tornaszoba fejlesztése - Magyar Falu Program - Süttő, Kesztölc - 2022/94


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_10020_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Babits- szerződésmódosítás3 – 2022/103


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_7761_2022/

 

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2022/127


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13703_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Padányi - szerződésmódosítás2 – 2022/141


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13335_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Padányi – szerződésmódosítás3 –2022/163


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_16952_2022/

 

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2022/164


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_17985_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Babits- szerződésmódosítás4 – 2022/169


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_18182_2022/

Földgáz energia 2021.10.01.-2023.10.01. csoportos 2023/89

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_5749_2023/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2023/123

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_12122_2023/


Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése – 2. megism. 2023/146

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_15217_2023/

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; a Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”. 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001866032023/reszletek

III.9. A közfeladatot ellátó szerv szabályzatai

2.2023 (X.31) Archiválási szabályzat

6.2021 (VII.15) Az Esztergomi Tankerületi Központ Számviteli politikája

2.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzat 1. rész

2.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2. rész

3.2018 (VII.30.) eszközök és források értékelési szabályzata

4.2018 (VII.30.) ETK Önköltségszámítási Szabályzat

5.2018 (VII.30.) ETK Pénz- és értékkezelési szabályzata

5.2021 (VII.15) Kötelezettségvállalási szabályzat

7.(1) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(2) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(3) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(4) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

8.2018 (VII.30.) ETK Bizonylati rendje

9.2018 (VII.30.) ETK Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

10.2018 (VII.30.) ETK Térítési díj és tandíj szabályzata

11.2018 (VII.30.) ETK Beszerzési szabályzata

12.2018 (VII.30.) ETK Közbeszerzési szabályzata

13.2018 (VII.30.) ETK Kiküldetési szabályzata

14.2018 (VII.30.) ETK Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

15.2018.(VII.30.) ETK Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

16.2018 (VII.30.) ETK- Reprezentációs szabályzata

17 (1).2018 (VII.30.) ETK  Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

17 (2).2018 (VII.30.) ETK  Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

18.(1) 2018 (VII.30.) ETK Informatikai rendszerek felhasználása

18(2) 2018 (VII_30) ETK Informatikai rendszerek felhasználása

19.2018 (VII.30.) ETK Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

20.2018 (VII.30.) ETK Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

1.2023 (III.6.) ETK Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

22.2018 (VII.30.) ETK Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

23.2018 (VII.30.) ETK Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

24.2018 (VII.30.) ETK Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

248-1.2021.ETK Belső ellenőrzési kézikönyve

26.2018 (VII.30.) ETK A belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

27.2018 (VII.30.) ETK Integrált kockázatkezelési rendszer eljárásrendjéről szóló szabályzata

30. 2/2021 (II.25.) ETK Közszolgálati szabályzata

31.2018 (VII.30.) ETK Vagyonnyilatkozat szabályzat

33.2018 (VII.30.) ETK Tűzvédelmi Szabályzat

34.2018 (VII.30.) ETK Munkavédelmi szabályzat

35.2018 (XI.22.) ETK Egyedi iratkezelési szabályzata

Szabályzat Arhívum

1.2021 (I.28) ETK Esélyegyenlőségi Terve
1.2019 (V.20) ETK Esélyegyenlőségi Terve
29.2018 (VII.30.) ETK Esélyegyenlőségi Terve
32.2018 ( VII.30.) ETK Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata
30.(1) 2018 (VII.30) ETK Közszolgálati szabályzata
30.(2) 2018 (VII.30) ETK Közszolgálati szabályzata
1.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ Számviteli politikája
6.2018 (VII.30.) Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
25.(1)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve
25.(2)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve
25.(3)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve
21.2018 (VII.30.) ETK szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

IV. Integritás

Név

                                           Kovács Bernadett

Beosztás

integritás tanácsadó

Elektronikus levelezési címe

                                            wqAFGGdwJ6mrNj1OYmVybmFkZXR0LmtvdmFjc0Bray5nb3YuaHU=

Levelezési címe

 

Borítékon kérjük feltüntetni:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Integritás tanácsadó SK felbontásra

 

Tájékoztató

 Jegyzőkönyv panasz/közérdekű bejelentés rögzítéséhez

 

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat

V. Esélyegyenlőség  

Név

                                           Kovács Bernadett

Beosztás

esélyegyenlőségi referens és védelmi referens

Elektronikus levelezési címe

                         LVxnABiIluefPXnu6NczTYiYmVybmFkZXR0LmtvdmFjc0Bray5nb3YuaHU=

Levelezési címe

 

Borítékon kérjük feltüntetni:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Integritás tanácsadó SK felbontásra

 

Esélyegyenlőségi terv

VI. Adatvédelem, adatkezelés

Név

                                           dr. Drahos Tamás

Beosztás

adatvédelmi tisztviselő

Elektronikus levelezési címe

BZJMLhDZIStSEn6iDziWOdGFtYXMuZHJhaG9zMkBray5nb3YuaHU=

Levelezési címe

 

Borítékon kérjük feltüntetni:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Az Esztergomi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

VI.1. Tájékoztatók

Munkavállalói adatkezelési tájékoztató
Álláspályázat adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatigénylés adatkezelési tájékoztató
SARS-CoV-2 Védőoltás felvétele adatkezelési tájékoztató
Belső rendezvények - adatkezelési tájékoztató
Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
Megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó SARS-CoV-2 védőoltás felvételének nyilvántartása 

         

VII. Információbiztonság

Név

                                           dr. Drahos Tamás

Beosztás

információbiztonsági referens

Elektronikus levelezési címe

RLnxgFjYOmo94zMWhN4GQdGFtYXMuZHJhaG9zMkBray5nb3YuaHU=

Levelezési címe

 

 

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Elektronikus levelezési címe

VxzHnquRv5lzGOTdGFtYXMuZHJhaG9zMkBray5nb3YuaHU=

VIII. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:
IX. Reprezentatív szakszervezeteink

IX.1.  Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

Jegyzőkönyvi kivonat

Tájékoztató

 

X. Deszegregációs Intézkedési Terv

X.1. Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájának deszegregációs intézkedési terve