Az Általános közzétételi lista itt tekinthető meg

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elnevezés

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Postai címe

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Telefonszám

+36 33 795 227

Telefaxszám

nincs

Elektronikus levelezési címe

mzHpoBJEOoAazqlnyX3kZDZXN6dGVyZ29tQGtrLmdvdi5odQ==

Honlap

https://kk.gov.hu/esztergom

Ügyfélszolgálat elérhetősége (titkárság)

+36 33 795 225

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő                                         13.00–16.00

Szerda              8.30-12.00 és 13.00-16.00

Csütörtök        8.30-12.00 és 13.00-14.00

1.2. Az Esztergomi Tankerületi Központ törzskönyvi adatai

Törzskönyvi azonosító szám (PIR)

839154

Elnevezés

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám

15839156-2-11

KSH statisztikai számjel

15839156-8412-312-11

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI)

375628

Vezető

Muszela Szabolcs

Kinevezés kezdete

2019.11.01.

Fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM


1.3.   Az Esztergomi Tankerületi Központ alapító és módosító okiratai

Okirat típusa
Aláírási dátuma
Hatályosulási dátuma
Bejegyzési dátuma
Okirat azonosítója
 
Alapító okirat 2022.08.04. 2022.05.25. 2022.08.04. A-253-1/2022. Megtekint
Módosító okirat 2022.07.28. 2022.05.25. 2022.08.04. A-253-1/2022/M Megtekint
Alapító okirat 2022.04.08. 2022.04.08. 2022.04.08. II/2584-3/2022/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2022.04.07. 2022.04.08. 2022.04.08. II/2584-2/2022/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2021.08.27. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5970-1/2021/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2021.08.16. 2021.09.01. 2021.08.27. II/5970/2021/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2020.08.27. 2020.09.01. 2020.08.27. II/7132-1/2020/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2020.08.12. 2020.09.01. 2020.08.27. II/7132/2020/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2020.05.18. 2020.04.01. 2020.05.18. II/4076-1/2020/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2020.05.11. 2020.04.01. 2020.05.18. II/4076/2020/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31665-2/2019/PKF  Megtekint
Módosító okirat 2019.08.26. 2019.09.01. 2019.08.26. 31665-1/2019/PKF  Megtekint
Alapító okirat 2018.08.28. 2018.09.01. 2018.08.28. 37485/2018  Megtekint
Módosító okirat 2018.08.24. 2018.09.01. 2018.08.28. 37485-1/2018  Megtekint
Alapító okirat 2018.07.18. 2018.07.01. 2018.07.30. 29360/2018.  Megtekint


1.4.   Az Esztergomi Tankerületi Központ szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

1.5.   Az Esztergomi Tankerületi Központ vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

1.6.  Az Esztergomi Tankerületi Központ szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetők neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

1.7.   Az Esztergomi Tankerületi Központ irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése_Köznevelési intézmények

1.8.  Az Esztergomi Tankerületi Központ többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs ilyen

1.9.   Az Esztergomi Tankerületi Központ alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs ilyen

1.10.   Az Esztergomi Tankerületi Központ által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs ilyen

1.11.   Az Esztergomi Tankerületi Központ által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs ilyen

1.12.   Az Esztergomi Tankerületi Központ felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

Felettes szerv

Belügyminisztérium

Székhely

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám

+36 1 441 1000

Központi e-mail

NbeMLSuwOojwUQkU7OhDOjjJdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==

Ügyfélszolgálati telefonszám (nonstop)

1818

Ügyfélszolgálati telefonszám (külföldről)

+36 1 550 1858

Honlap

https://kormany.hu/belugyminiszterium

Felettes szerv (archív)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  (2018-2022)

Székhely:

1054 Budapest, Báthory utca 10.

Központi telefonszám:

(06-1) 795-4755

Központi e-mail:

ugyfelszolgalat @emmi.gov. hu

Honlap:

https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/

Középirányító szerv

Klebelsberg Központ

Székhely

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Postai cím

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám

+36 1 795 1170

Központi e-mail

WcFXF6cmYZOGdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Honlap

https://kk.gov.hu

Törvényességi felügyeleti szerv


Tatabányai Járásbíróság

Székhely

2800 Tatabánya, Előd vezér u.17.

Postai cím

2801 Tatabánya, Pf. 172

Központi telefonszám

36 34 513 070

Központi e-mail

bznyQvXhimu2DTdGF0YWJhbnlhQGJpcm9zYWcuaHU=

Honlap

https://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/tatabanyai-jarasbirosag

Törvényességi felügyeleti szerv

Győri Törvényszék

Székhely

9021 Győr, Szent István út 6.

Postai cím

9021 Győr, Szent István út 6.

Központi telefonszám

+36 96 508 700

Központi e-mail

rpDbqfHZHBASXOght3yzmYmlyb3NhZ19neW9yQGJpcm9zYWcuaHU=

Honlap

https://gyoritorvenyszek.birosag.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.   Az Esztergomi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

 2.2. Az Esztergomi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

     2.2.1.  Alaptevékenységek

2.3.  Az Esztergomi Tankerületi Központ szervezeti egységeinek ügyrendje, egyéb ügyrend, munkaterv

       2.3.1.  Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

       2.3.2.  Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

       2.3.3.  Antiszegregációs munkacsoport ügyrendje

       2.3.4.  Az Esztergomi Tankerületi Központ 2023. évi munkaterve

2.4.  Az Esztergomi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

2.5.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2.6.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kérdőív)

Nyilvántartások listája

2.7.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés kölktségei

Nem releváns

2.8.  Az Esztergomi Tankerületi Központ nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyengessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs ilyen

2.9.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által közzétett hirdetmények, közlemények

2.10.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által kiírt pályázatok szakmai leírása

2.11.  Az Esztergomi Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincs ilyen

2.12.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat

Elérhetőség

Nyomtatvány

2.13.  Az Esztergomi Tankerületi Központ tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló, statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk_Köznevelési Statisztikák

       2.13.1.  Köznevelési statisztikai adatok

       2.13.2.  KIR intézménykereső

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

       2.13.3.  Létszám adatok:

Tájékoztató adatok

Összesített tanulói létszám a 2018. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7674 fő

Számított: 7943fő

Összesített tanulói létszám a 2019. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7303 fő

Számított: 7420fő

Összesített tanulói létszám a 2020. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7205 fő

Számított: 7423 fő

Összesített tanulói létszám a 2021. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7282 fő

Számított: 8121 fő

Összesített tanulói létszám a 2022. október 1.-i adatok alapján

tényleges: 7297 fő

Számított: 7850 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma

31 fő

       2.13.4. Általános iskolák felvételi körzetei és a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete

2022/2023. tanév

2023/2024. tanév

2.14.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás az Esztergomi Tankerületi Központra vonatkozó adatai

2022. évi NAIH adatszolgáltatás

2021. évi NAIH adatszolgáltatás (archív)

2020. évi NAIH adatszolgáltatás (archív)

2.15.  Tankerületi Tanács

       2.15.1.  Tankerületi Tanács tagjai

       2.15.2.   Tankerületi Tanács tagjainak önéletrajza

       2.15.3.  Tankerületi Tanács ügyrendje

       2.15.4.  Tankerületi Tanács 2023. évi munkaterve

2.16. Tájékoztatás a hatósági eljárás során az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

2.17. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást megállapító szakértői vélemény hatósági ügyintézésének rendje

3. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

3.1.  Az Esztergomi Tankerületi Központ éves költségvetése

       2019

       2020/1

       2020/2

       2021

       2022

       2023

3.2.  Az Esztergomi Tankerületi Központ éves költségvetés beszámolója

       2018/1 

       2018/2 

       2018/3

       2019

       2020

       2021

       2022

3.3.  Az Esztergomi Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

       2020. 3. negyedév

       2020. 4. negyedév

       2021. 1. negyedév

       2021. 2. negyedév

       2021. 3. negyedév

       2021. 4. negyedév

       2022. 1. negyedév

       2022. 2. negyedév

       2022. 3. negyedév

       2022. 4. negyedév

       2023. 1. negyedév

       2023. 2. negyedév

3.4.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nincs ilyen

3.5.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

2019 - Az ötmillió forintot elétő vagy azt meghaladó szerződések

2020 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

2021 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

2022 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

2023 - Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

3.6.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredményei) 

Nincs ilyen

3.7.  Az Esztergomi Tankerületi Központ által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs ilyen

3.8.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

3.9.  Az Esztergomi Tankerületi Központ egyéb projektjei

       Erasmus

       Határtalanul és egyéb projektek

3.10.  Közbeszerzési éves tervek

2019 - Közbeszerzési terv

2020 - Közbeszerzési terv

2021 - Közbeszerzési terv

2022 - Közbeszerzési terv

2023 - Közbeszerzési terv

3.11.  Közbeszerzési információk

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése-megismételt  2020/171

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_15973_2020/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2020/171

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673172020/reszletek

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 5. rész 2020/245

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_23293_2020/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 8. rész 2021/5

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_24635_2020/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 10. rész 2021/14

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_0495_2021/

TTK – ETK képzésszervezés szerz. mód. 11. rész 2021/20

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_1627_2021/

Kernstok Károly Padányi 2021/25

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_1980_2021/

Kernstok Károly 2. rész Babits 2021/31

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2411_2021/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2021/134

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13458_2021/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2021/161

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_16048_2021/

Árubeszerzés


https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_22701_2021/


Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése - megismételt 2022/38 


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_3255_2022/


TTK-ETK Szakmai eszközök beszerzése 2022/36


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2460_2022/


KK-ETK Biztosítási szolgáltatás 2 részben (1467) 2022/31


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2333_2022/


Iskolai tornaszoba fejlesztése - Magyar Falu Program - Süttő, Kesztölc - 2022/94


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_10020_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Babits- szerződésmódosítás3 – 2022/103


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_7761_2022/

 

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2022/127


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13703_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Padányi - szerződésmódosítás2 – 2022/141


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13335_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Padányi – szerződésmódosítás3 –2022/163


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_16952_2022/

 

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2022/164


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_17985_2022/

 

Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése, Babits- szerződésmódosítás4 – 2022/169


https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_18182_2022/

Földgáz energia 2021.10.01.-2023.10.01. csoportos 2023/89

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_5749_2023/

Kötelezően érintett tanulók szállítása 2023/123

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_12122_2023/


Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése – 2. megism. 2023/146

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_15217_2023/

 

3.12.  Szabályzatok

6.2021 (VII.15) Az Esztergomi Tankerületi Központ Számviteli politikája

2.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzat 1. rész

2.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2. rész

3.2018 (VII.30.) eszközök és források értékelési szabályzata

4.2018 (VII.30.) ETK Önköltségszámítási Szabályzat

5.2018 (VII.30.) ETK Pénz- és értékkezelési szabályzata

5.2021 (VII.15) Kötelezettségvállalási szabályzat

7.(1) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(2) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(3) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

7.(4) 2018 (VII.30.) ETK Esztergomi Tankerületi Központ számlarendjéről

8.2018 (VII.30.) ETK Bizonylati rendje

9.2018 (VII.30.) ETK Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

10.2018 (VII.30.) ETK Térítési díj és tandíj szabályzata

11.2018 (VII.30.) ETK Beszerzési szabályzata

12.2018 (VII.30.) ETK Közbeszerzési szabályzata

13.2018 (VII.30.) ETK Kiküldetési szabályzata

14.2018 (VII.30.) ETK Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

15.2018.(VII.30.) ETK Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

16.2018 (VII.30.) ETK- Reprezentációs szabályzata

17 (1).2018 (VII.30.) ETK  Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

17 (2).2018 (VII.30.) ETK  Informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

18.(1) 2018 (VII.30.) ETK Informatikai rendszerek felhasználása

18(2) 2018 (VII_30) ETK Informatikai rendszerek felhasználása

19.2018 (VII.30.) ETK Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

20.2018 (VII.30.) ETK Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

21.2018 (VII.30.) ETK Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

22.2018 (VII.30.) ETK Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

23.2018 (VII.30.) ETK Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

24.2018 (VII.30.) ETK Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

248-1.2021.ETK Belső ellenőrzési kézikönyve

26.2018 (VII.30.) ETK A belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

27.2018 (VII.30.) ETK Integrált kockázatkezelési rendszer eljárásrendjéről szóló szabályzata

30. 2/2021 (II.25.) ETK Közszolgálati szabályzata

31.2018 (VII.30.) ETK Vagyonnyilatkozat szabályzat

33.2018 (VII.30.) ETK Tűzvédelmi Szabályzat

34.2018 (VII.30.) ETK Munkavédelmi szabályzat

35.2018 (XI.22.) ETK Egyedi iratkezelési szabályzata

Szabályzat Arhívum

1.2019 (V.20) ETK Esélyegyenlőségi Terve

29.2018 (VII.30.) ETK Esélyegyenlőségi Terve

32.2018 ( VII.30.) ETK Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

30.(1) 2018 (VII.30) ETK Közszolgálati szabályzata

30.(2) 2018 (VII.30) ETK Közszolgálati szabályzata

1.2018 (VII.30.) Az Esztergomi Tankerületi Központ Számviteli politikája

6.2018 (VII.30.) Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat

25.(1)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve

25.(2)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve

25.(3)2018 (VII.30.) ETK Belső ellenőrzési kézikönyve

             

4. Integritás

4.1.  Tájékoztató

4.2.  Integritás tanácsadó neve: Kovács Bernadett

elektronikus elérhetősége: mPeV60MMR4cYmVybmFkZXR0LmtvdmFjc0Bray5nb3YuaHU=

Levelezési címe:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni: Integritás tanácsadó SK felbontásra

4.3.  Jegyzőkönyv panasz/közérdekű bejelentés rögzítéséhez


5. Esélyegyenlőség

5.1.  Esélyegyenlőségi terv

1.2021. Esztergomi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve

5.2.  Esélyegyenlőségi referens és védelmi referens: Kovács Bernadett

elektronikus elérhetősége: hqtdseTh9z2m2mmmmyYmVybmFkZXR0LmtvdmFjc0Bray5nb3YuaHU=

Levelezési címe:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.


6. Adatvédelem, adatkezelés

6.1. Tájékoztatók

        Munkavállalói adatkezelési tájékoztató

        Álláspályázat adatkezelési tájékoztató

        Közérdekű adatigénylés adatkezelési tájékoztató

        SARS-CoV-2 Védőoltás felvétele adatkezelési tájékoztató

        Belső rendezvények - adatkezelési tájékoztató

        Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

         Megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó SARS-CoV-2 védőoltás felvételének nyilvántartása 

6.2.  Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége: FbXyUI9myGDDmIAMdGFtYXMuZHJhaG9zMkBray5nb3YuaHU=

Levelezési címe:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni: Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra


7. Információbiztonság

7.1.  Információbiztonsági referens neve: dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége: DYZRqUImgKadUTWAa5ZZyZYdGFtYXMuZHJhaG9zMkBray5nb3YuaHU=

Levelezési címe:

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.


8. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:
9. Reprezentatív szakszervezeteink

9.1.  Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

Jegyzőkönyvi kivonat 

Tájékoztató

10. Deszegregációs Intézkedési Terv

10.1. Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájának deszegregációs intézkedési terve