Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hat intézmény összesen 12 módszertani modelljét érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.

A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három város hat iskolájában összesen 12 különféle módszertani modellt mutatnak be a pedagógusok az érdeklődő kollégáknak. A jó példák között nagyobb és kisebb települések intézményei egyaránt megtalálhatók.

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában saját fejlesztésű, ún. Komplex Instrukciós Programot dolgoztak ki, amelyet már évek óta sikeresen használnak a hátrányos helyzetben lévő családokból érkező vagy valamilyen tanulás nehézséggel (például diszlexiával) küzdő tanulók felzárkóztatására. A tanároktól is szemléletváltást igénylő, gyerekközpontú folyamatban jelentős szerepe van a csoportmunkának, ami lehetővé teszi, hogy a közös tanulás minden diáknak sikerélményt adjon.

A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fontos regionális oktatási központként összesen ötféle elismert szakmai modellel is rendelkezik, amelyek több tantárgy oktatásához nyújtanak segítséget. A megnövekedett óraszámú testnevelést például az alternatív sportágak (pl. tollaslabda, floorball) tanításával teszik izgalmasabbá, az irodalmat pedig élményközpontú portfóliók összeállításával hozzák közelebb a gyerekekhez. Utóbbi során például a Tokaji Írótáborral és a helyi Paulay Ede Színházzal is együttműködnek, hogy a fiatalok az elmélyült kutatómunka mellett gyakorlati impulzusokat is kapjanak a témák feldolgozáshoz és gondolataik kifejezéséhez. Szerepel az iskola kínálatában tantárgyak közötti együttműködésen alapuló természettudományos oktatási modell és a nyelvvizsgára fókuszáló idegennyelv-oktatás is.

Miskolcon négy iskola is elnyerte a Mentoráló intézmény címet. Például a Komlóstetői Általános Iskola kéttanáros modellje a speciális nevelési igényű gyerekek oktatására kínál egy működőképes alternatívát több tantárgyból is. A Martin János Szakképző Iskolában pedig ún. Egyéni Átvezetési Terveket készítve teszik tudatos folyamattá az iskola és a munkaerőpiac közötti átmenetet. A diákokat segítik a leginkább testhezálló szakma kiválasztásában, közösen felmérik az ahhoz szükséges képességeket, majd természetesen támogatják azok elsajátítását. A modellt a végzettek pályakövetése is kiegészíti, ami fontos visszajelzés az eredményességről.

A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is. 

Bővebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája elérhető a http://klik.gov.hu/modszertani-innovacio weboldalon.

Mentoráló intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén megyében:

A miskolci Martin János Szakképző Iskola ún. Egyéni Átvezetési Tervek segítségével széles körű pályaválasztási segítséget nyújt diákjainak, akiknek a boldogulását a végzésük után is figyelemmel kíséri. Az Ilyenek vagyunk című „érzékenyítő program” pedig a testi vagy szellemi fogyatékossággal élő emberek körülményeire és nehézségeire hívja fel a figyelmet, erősítve a fiatalok empátiáját.

A miskolci Komlóstetői Általános Iskolában egyes órákat két tanár közösen tart, mert ez az összehangolt munka a tapasztalataik szerint segíti a speciális nevelési igényű tanulók felzárkóztatását.

A miskolci Avasi Gimnáziumban az ún. alulteljesítő tehetségek, vagyis a nagyon jó képességű, de valamilyen okból motiválatlan tanulók aktivizálását célozták meg. A diákok érdeklődéséhez igazodó tudományos műhelyeknek, a tehetségnapoknak, a kortárs segítségnyújtásnak és a tehetséggondozás más módszereinek eredményességét számos országos versenyeredmény igazolja.

A Diósgyőri Nagy Lajos Általános Iskola tanárai a mindennapos testnevelésben rejlő lehetőségeket fedezték fel és igyekeznek kiaknázni. Sportágak széleskörű választékával, alternatív mozgásformákkal és az órák gondosan megtervezett, célirányos megtartásával törekednek arra, hogy a napi mozgás ne nyűg, hanem élmény legyen.

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola Komplex Instrukciós Modellje egy speciális együttműködő tanulási forma, ami hátrányos helyzetű családokból érkező vagy tanulási nehézségekkel küzdő kisdiákoknak is motiváló, sikerélményekben gazdag iskolai környezetet teremt.

A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módszertani újításai között találhatunk nyelvvizsga-fókuszú idegennyelv-oktatást, a megszokottól eltérő sportágakat is bevonó testnevelési programot, tantárgyközi együttműködésen alapuló természettudományos készségfejlesztést, önálló munkát igénylő élményközpontú portfóliókészítést az irodalomtanításban és tehetséggondozó programot is.

Bővebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája ide kattintva érhető el.