Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Lázár Ervin Program

Folytatódik a Lázár Ervin Program

A 2023. évi Lázár Ervin Program meghosszabbítása 2024 év első félévében folytatódik.

A támogatott tevékenység utolsó napja: 2024.június 30. 


Felhívás a Lázár Ervin Programba történő részvételre

 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. Ennek jegyében a Kormány 2019-ben életre hívta a Lázár Ervin Programot (a továbbiakban: Program).

 

A Program célja: a művészet – szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül – minden köznevelésben tanuló diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen.

Elvárt hatások: A Program hosszú távon kedvezően befolyásolja majd a felnövekvő generáció felnőttkori kulturális intézmény-látogatási hajlandóságát és szokásait. A Programban részt vevő szervezetek törekedjenek, hogy

·         megteremtsék Magyarország teljes lefedettségét a diákok kultúrafogyasztása tekintetében;

·         csökkentsék a kulturális esélyegyenlőtlenséget, a szociális, gazdasági és területi különbségeket a gyermekek művészethez jutásával kapcsolatban;

·         ösztönözzék az előadó-művészeti szervezetek aktív részvételét a kulturális érétkeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában;

·         elősegítsék a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, tanulmányikhoz kapcsolódó, az oktatási-nevelési célokkal összhangban lévő művészeti élményben részesedését;

·         megalapozzák a felnövekvő generációk felnőttkori színház-, illetve kulturálisintézmény-látogatási szokását;

·         erősítsék a fiatal generációk nemzeti identitástudatát;

·         továbbfejlesszék a hazai előadó-művészeti szférát, mint a kontinens legerősebb színházi hálózatát.

 

A támogatás feltételrendszere: a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20/13/15 Lázár Ervin Program fejezeti kezelésű előirányzat.

 

 

A Programban résztvevők köre:

 

1)      Előadó-művészeti programok tekintetében:

 

·         A 2008. évi XCIX. törvény 7. § szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek.

·         az alábbi TEÁOR számmal rendelkező egyéni vállalkozók:

o   9001 előadó-művészet

o   9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

o   9003 alkotóművészet

 

2)      Egyéb, kísérő programok tekintetében:

 

·         a jelentkezés időpontjában érvényes működési engedéllyel rendelkező országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus múzeumok

·         Nemzeti Parkok

o   őshonos állatok élőhelyei

o   egyéb kiemelt kulturális jelentőséggel bíró nemzeti emlékhelyek

 

A jelentkezés benyújtása:

A Programba az előadó-művészeti, valamint egyéb kísérő programok tekintetében a KRÉTA felületen – https://lep.e-kreta.hu/ - lehet online jelentkezni.

 

A jelentkezés benyújtása két lépésből áll:

1.      Regisztráció – a jelentkező először regisztrál a felületre, ahol meg kell adnia a jelentkezés benyújtásához szükséges, a szervezetével, vállalkozásával kapcsolatos adatokat.

2.      Bejelentkezés – a jelentkező a regisztrációt visszajelző e-mailben megkapja a belépési adatokat, amely felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a felületre, ahol rögzítheti az előadást, amellyel a Programban részt kíván venni.

 

Belépés után az megadott menüpontra kattintva a jelentkezőnek az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a)      előadó-művészeti programok esetén ”Előadás rögzítés” menüpont

o    a térkép segítségével megjelöli azt a tankerületi központot (azokat a tankerületi központokat), ahol vállalja az előadás megtartását

o    az előadás/produkció címét;

o    színház pedagógiai elemek bemutatása

o    a minimális és maximális létszámot, amellyel megtartható az előadás;

o    összesen hány alkalommal tudja megtartani az előadást a megvalósítási időtartamon belül;

o    az előadás időtartamát, amely nem lehet kevesebb, mint 45 perc;

o    az évfolyamot, amely meghatározza az előadás típusát;

o    produkció spektrumának pontos bemutatása: technikai rider, szereposztás, költségvetés

o    maximum 2500 karakter hosszúságú leírás, amely során ki kell térni arra is, hogy milyen művészeti-esztétikai élményt kíván a jelentkező elérni, mennyiben fejleszti az előadás a tanulók kompetenciáit, illetve a tanulók identitását;

o    színházpedagógiai koncepcióra vonatkozó kérdőív kitöltése;

o    már meglévő előadások esetén az előadásról készített videó felvétel zárt linken (pl. youtube) történő megadása

o    A nyertes pályázó vállalja, hogy az előadás pedagógiai feldolgozásához szükséges segédanyagot a jelentkezési felületről letölthető kritériumok alapján elkészíti, és 2022. december 15-ig eljuttatja a Tankerületi Központokhoz.

b)      múzeumpedagógiai programok esetén „Múzeumpedagógiai foglalkozás rögzítés” menüpont

o    az előadás/produkció címét;

o    múzeum pedagógiai elemek bemutatása

o    a minimális és maximális létszámot, amellyel megtartható az előadás;

o    összes fogadott csoport száma, melynek meg tudja tartani az előadást a megvalósítási időtartamon belül;

o    az előadás időtartamát, amely nem lehet kevesebb, mint 45 perc;

o    az évfolyamot;

o    röviden (max. 2500 karakter) a foglalkozás fókuszában lévő kulturális javak közvetítésének fontosabb módszereit, továbbá ki kell térni arra, hogy a tervezett foglalkozás hogyan járul hozzá a tanulók nemzeti identitásának fejlesztéséhez, milyen módon kapcsolódik a Nemzeti Alaptantervhez és a kulcskompetencia-fejlesztéshez. A múzeumpedagógiai foglalkozás tervezése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a múzeumi élményközpontúság megteremtésére és biztosítására.

o    múzeumpedagógiai koncepcióra vonatkozó kérdőív kitöltése;

c)      Nemzeti Parkok esetén „Program adatok” menüpont

o    a minimális és maximális létszámot, amellyel megtartható a program;

o    összesen hány alkalommal tudja megtartani a programot a megvalósítási időtartamon belül;

o    2500 karakterben a helyszín és a programlehetőségek leírása, az ott látható állatok bemutatása;

o    helyszín adatok (irányítószám, helységnév, közterület név, közterület jellege, házszám).

 

Választható programelemek az egyes évfolyamokon:

·         1. évfolyam: bábelőadás

·         2,3,4. évfolyam: színházművészeti vagy táncművészeti produkció bemutatása saját játszóhelyen vagy oktatási intézményekben

·         5,6,7. évfolyam: színházművészeti vagy táncművészeti, vagy zeneművészeti (komolyzene és népzene) produkció bemutatása saját játszóhelyen vagy oktatási intézményekben;

·         8. évfolyam: Kultúrstratégiai intézmények előadásainak látogatása Budapesten az alábbi intézményekben:

o   Magyar Állami Operaház

o   Budapesti Operettszínház

o   Nemzeti Színház

o   Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.

o   Nemzeti Artista Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

o   Szépművészeti Múzeum

o   Magyar Nemzeti Múzeum

o   Néprajzi Múzeum

o   Petőfi Irodalmi Múzeum

Az általános iskola tanulói a tanév ideje alatt egy alkalommal egy múzeumot, és egy őshonos állatokat bemutató farmot is meglátogathatnak, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény dönt a lehetőségek függvényében.

Jegyárak:

·         Minden évfolyam tekintetében a kiválasztott előadó-művészeti szakmai programok megvalósulására 3000 Ft / fő jegyár támogatás adható.

·         A múzeumok látogatására 1000 Ft / fő jegyár támogatás adható.

·         A Nemzeti Parkok látogatására 500 Ft / fő jegyár támogatás adható.

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartja a lehetőséget arra, hogy amennyiben szakmai szempontból indokolt, a szakmai bírálóbizottsággal egyetértésben ettől eltérő árat határoz meg.

Az igénybejelentések benyújtásának határideje:

·         A regisztrációs és jelentkezési időszak kezdete: 2022. október 1. 8 óra 00 perc.

·         A regisztrációs és jelentkezési időszak vége: 2022. október 17. 23 óra 59 perc.

Az elbírálás szempontjai:

·         a szakmai program illeszkedése a felhívásban szereplő kultúrpolitikai célokhoz;

·         a szakmai program illeszkedése adott kategória (évfolyam) diákjai életkori sajátosságaihoz, tanulmányaihoz, és az oktatási-nevelési célokhoz;

·         a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása;

·         a költségvetés realitása;

·         a szakmai program területi kiterjedése;

·         a program várható társadalmi hasznossága.

A jelentkezések bírálatát 10 fős szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslatát mérlegelve a kultúráért felelős államtitkár dönt a Programban való részvételről, és annak támogatásáról.

Az igénybejelentők döntést követő kiértesítése: A befogadott programokkal kapcsolatos feladatokról, a megvalósítás menetéről a sikeresen jelentkezők a döntést követően értesítést kapnak.

A Program megvalósítás időszaka: 2023. január 1. – 2023. június 30.

A Támogató felhívja a figyelmet, hogy hiányosan kitöltött, valamint jogsértő tartalmú jelentkezéseket nem áll módjában elbírálni.

A Program lebonyolítását a Klebelsberg Központ koordinálja. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal a kollégákhoz a sEjFtDBN6ZDWymNbGVwQGtrLmdvdi5odQ==">oNVoS8ZjA2GjAzbGVwQGtrLmdvdi5odQ== e-mail címen.