Digitális Megújulás Operatív Program Plusz

 

Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilván-tartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgál-tatások biztosítása érdekében

 

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

 

Projekt megnevezése:             Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsít-ványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében

 

Projekt azonosítószáma:          DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Megítélt támogatás:                 2.493.000.000 Ft

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.06.30.

Kedvezményezett neve:          IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (konzorciumvezető), Klebelsberg Központ (konzorciumi partner), Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (konzorciumi partner), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumi partner), Oktatási Hivatal (konzorciumi partner)

A projektről

A jelen előkészítő projektben megtervezendő rendszert az oktatási rendszerben érintett minden személy (tanulók, hallgatók, szülők, oktatók, vezetők, kutatók, fejlesztő vállalkozások) és intézmény, valamint az oktatási adatokat használó közigazgatási szervek és munkáltatók is hasznosítani tudják.

 

A projekt makro szintű koncepciója: Jelen projekt egy előkészítést támogató projekt.

 

A Projekt fő feladata az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képessége fejlesztésének megalapozása (a KRÉTA, KIR, SZIR, FIR, FAR rendszerekre alapozva) többek között a tanulmányi életút követhetőségének, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatások, a mikrotanúsítványok nyilvántartása, valamint az átfogó, ágazatokon átívelő oktatási riporting rendszer fejlesztésének előkészítése érdekében.

 

A projekt keretében kidolgozott jogszabályi környezet és műszaki tervek alapján valósítható meg az ügyfélkör számára is közvetlen hasznossággal járó egységes nyilvántartási, illetve szolgáltató rendszer, valamint az erre épülő emelt szintű lakossági, közigazgatási és kutatási szolgáltatások.

 

 

Cél

A projekt keretében a jelenlegi oktatási nyilvántartási szabályozási és adatnyilvántartási környezet felmérése, elemzése és ez alapján a szükséges fejlesztések meghatározása eredményeként rendelkezésre fog állni a magasabb szintű szolgáltatási képességet biztosítani képes, egységes oktatási nyilvántartási struktúra és az annak működését biztosító jogszabályi környezet, koncepciója, az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes rendszerének terve, a fejlesztés módszertana, valamint a fejlesztéshez szükséges erőforrások meghatározása.

A projekt keretében kidolgozásra kerülnek a hátránykompenzációt segítő, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatási rendszer tervei, valamint előkészítésre kerül a beruházások eredményeként keletkező adatvagyon kutathatóságát biztosító rendszer megvalósítása.

A fentieken túl felmérésre kerül a fejlesztési eredmények más tagállamokban történő felhasználhatóságának lehetősége nemzetközi együttműködések keretében.