Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Bács-Kiskun megyében tizenkét intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.

A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúvá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is. 

Bács-Kiskun megyében 12 módszertani modell érhető el összesen tíz településen. A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája „Tanulj sportosan!” című programja a mindennapi testnevelés kínálta lehetőségeket kihasználva a sport és a játékok színes mozgásformáinak segítségével olyan készségeket fejleszt, amelyek a többi tantárgy tanulása során nélkülözhetetlenek. Ilyen például a figyelem, a koncentrálóképesség, a rugalmasság és a helyzetfelismerés, amelyekkel az elméletközpontú tárgyak is könnyebben elsajátíthatók. A módszer hatékonyságát igazolja, hogy az iskola nem csak a hazai diákolimpiákon szerepel az élmezőnyben, de a tehetséggondozás terén is szép sikereket tud felmutatni.

A környezet megismerését és védelmét több iskola módszertani modellje is a fókuszba helyezte. A Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon madármegfigyeléssel, madáretető-készítéssel, növényültetéssel, valamint rajz- és tanulmányi versenyekkel kombinálja a természetismeret tantárgy oktatását, így a gyerekek testközelből is megtapasztalhatják az órákon tanultakat.

A Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a hagyományos tanórák mellett több projektnapot szervez a tavasz folyamán. A projektmódszer lehetővé teszi többek között, hogy fejlesszék kommunikációs kultúrájukat, hon és népismereti tudásukat, természettudományos ismereteiket. 

Szintén a természettudományos nevelésre fókuszál a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola. A felfedezés módszerét alkalmazzák a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. A felfedező, cselekvő tanulás produktumait szívesen mutatják be a szülőknek és más támogató partnereknek. 

További módszertani modellek a megye iskoláiban:

A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában az alsó tagozatosok számára állítottak össze egy különleges hagyományőrző programot, amely egyrészt segíti a nemzetiség kulturális örökségének fennmaradását, másrészt támogatja az intézmény tehetséggondozó tevékenységét is.

A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a németnyelv-tanítást és a nyelvvizsgára felkészítést helyezték a középpontba. A sváb gyökerekkel rendelkező falu felső tagozatosai a vizsgakövetelményekhez alkalmazkodva dolgozzák fel a mindennapi élethez kapcsolódó különböző témákat, természetesen németül.

A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskolában játékos eszközökkel folyik az angol nyelv tanítása. A gyerekek minden órán egy-egy témát (például a kisállatok vagy a pénz) dolgoznak fel párbeszédekkel, szituációs játékokkal. Így a magolós szótanulás helyett valós kommunikációs helyzetekben gyakorolhatják a nyelvet.

A Kalocsai Szent István Gimnázium a matematika tanításában mutat fel követésre érdemes példát. A tehetséges és a tárgyból továbbtanulni kívánó diákok részére tartott fakultációkon saját módszertanuk alapján, emelt szinten tanítják a számok tudományát. Ez nem csak az érettségire felkészülésben jelent segítséget, hanem az egyetemi szintű matematikára való átállást is rugalmasabbá teszi.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban több tantárgyat is összekapcsoló tehetséggondozási program fut, amely az irodalomtól az idegen nyelveken át a fizikáig igyekszik lefedni minden gyerek érdeklődési körét és lehetőséget teremteni a kibontakozásra.

A Kiskőrösi EGYMI, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű gyerekek integrált fejlesztése, oktatása folyik több évfolyamon és iskolatípusban a legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel. A gyógypedagógiai módszertani intézmény innovatív pedagógusai változatos eszközökkel, tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel és egyénre szabott pedagógiai munkával érik el, hogy diákjaik minél sikeresebbek legyenek. 

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban az érettségiken is kiemelt szerepet kapó szövegértési feladatokkal foglalkoznak egyedi módon. Az országos versenyt is szervező iskolában informatikai eszközök felhasználásával, több tantárgy programjába beépítve is erősítik a szövegértési képességeket.

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában tudástérképekkel fejlesztik a diákok gondolkodását. Az egyes tárgyakról vagy éppen több tárgyat is érintő témakörökről megalkotott tudástérképek segítik a meglévő információk rendszerezését és megmutatják a hiányosságokat is, megkönnyítve a tanulást.

A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is.

Bővebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája ide kattintva elérhető el.