Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Somogy megyében kilenc iskola összesen 17 módszertani modelljét érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a Köznevelés az iskolában című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.

A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is. 

Somogy megyéből kilenc intézmény összesen 17 módszertani modellel vesz részt a mentoráló intézményi programban. A bemutatott iskolai modellek tematikája nagyon változatos. A kaposvári Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai intézmény például többek között arra kínál megoldást, hogyan lehet a sajátos nevelési igényű diákokban felfedezni és fejleszteni a tehetséget. A valamilyen fogyatékossággal vagy fejlődési zavarral küzdő gyerekek is képesek egy területen kiemelkedően teljesíteni, de a meglévő hátrányaik kompenzálása a diákok túl sok energiáját köti le.

A példák sora azonban hosszan folytatható: a balatonboglári általános iskola a művészetek és a színház iskolai alkalmazásában mutatja be a saját tapasztalatait, a nagyatádi Ady Endre Gimnázium pedig az iskolai konfliktusok megoldása, a mediáció és az értékközvetítés terén elért eredményeit osztja meg. De található a palettán környezettudatosságra neveléssel, egészségmegőrzéssel, egyes tantárgyak hatékonyabb oktatásának részletkérdéseivel vagy éppen az egész napos iskolával kapcsolatos oktatás-nevelési gyakorlatok is.

A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is.

Bővebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája ide kattintva érhető el.

A programban részt vevő somogyi iskolák az alábbiak:

A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen hat különféle modellprogramot kínál az érdeklődő pedagógusoknak. A témák között megtalálható az egészségnevelés, az autista diákok integrált oktatásának módszerei vagy éppen a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozásának lehetősége. 

A Várdomb-Alsónána Általános Iskola a kisdiákok olvasni tanítására és az önfejlesztési képességük kialakítására dolgozott ki egyénre szabott módszereket, többek között informatikai eszközök bevonásával.

A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a színjátszást, a báb- és drámajátékot helyezte a fókuszba, amelyet egyaránt alkalmaznak az irodalom tantárgy oktatásában és az iskolán kívüli nevelésben.

Az igali Batthyány Károly Általános Iskola környezeti nevelési modelljét mutatja be az érdeklődőknek. Az elsősorban a vízzel foglalkozó programsorozat egy egész félévet végigkísér és számos tantárgy anyagában felbukkan.

A kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egy komplex zenei modellt kínál, amelyet nem csak a zenét tanító intézmények hasznosíthatnak. A tehetségek felismerése és kibontakoztatása mellett része a zene szeretetére és értő hallgatására nevelés is.

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola „Iskolai klíma” című modellprogramja a konfliktusmegoldás, a mediáció és az iskolai értékközvetítés lehetőségeivel és élményszerű megvalósításával foglalkozik.

A Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola az órákon tanultak gyakorlati alkalmazásának képességét ellenőrző kompetenciamérésekre felkészülésben és felkészítésben mutat újszerűt, méghozzá komplex „csomagot” kínálva több tantárgyra is.

A Kaposváron található Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium az egész napos oktatásra, valamint a sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatására és pályaorientációjára kínál működőképes megoldásokat.

A Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy különösen érzékeny életszakaszra, az óvoda és az iskola közötti átmenetre dolgozta ki saját pedagógiai gyakorlatát.