Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában” projekt keretében indította el. Somogy megyében kilenc iskola összesen 17 módszertani modelljét érhetik el az érdeklődő iskolák.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a Köznevelés az iskolában című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.

A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is. 

Somogy megyéből kilenc intézmény összesen 17 módszertani modellel vesz részt a mentoráló intézményi programban. A bemutatott iskolai modellek tematikája nagyon változatos. A kaposvári Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai intézmény például többek között arra kínál megoldást, hogyan lehet a sajátos nevelési igényű diákokban felfedezni és fejleszteni a tehetséget. A valamilyen fogyatékossággal vagy fejlődési zavarral küzdő gyerekek is képesek egy területen kiemelkedően teljesíteni, de a meglévő hátrányaik kompenzálása a diákok túl sok energiáját köti le.

A példák sora azonban hosszan folytatható: a balatonboglári általános iskola a művészetek és a színház iskolai alkalmazásában mutatja be a saját tapasztalatait, a nagyatádi Ady Endre Gimnázium pedig az iskolai konfliktusok megoldása, a mediáció és az értékközvetítés terén elért eredményeit osztja meg. De található a palettán környezettudatosságra neveléssel, egészségmegőrzéssel, egyes tantárgyak hatékonyabb oktatásának részletkérdéseivel vagy éppen az egész napos iskolával kapcsolatos oktatás-nevelési gyakorlatok is.

A nyílt órákon és a különféle szakmai összejöveteleken való részvétel minden esetben ingyenes, hiszen a kitűzött célokat akkor szolgálják ezek a rendezvények, ha a lehető legszélesebb kört érik el. A Mentoráló intézmények programjain való szerepvállalás ráadásul beszámítható a pedagógusok kötelező továbbképzésébe is.

Bővebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája ide kattintva érhető el.

A programban részt vevő somogyi iskolák az alábbiak:

A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen hat különféle modellprogramot kínál az érdeklődő pedagógusoknak. A témák között megtalálható az egészségnevelés, az autista diákok integrált oktatásának módszerei vagy éppen a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozásának lehetősége. 

Várdomb-Alsónána Általános Iskola a kisdiákok olvasni tanítására és az önfejlesztési képességük kialakítására dolgozott ki egyénre szabott módszereket, többek között informatikai eszközök bevonásával.

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a színjátszást, a báb- és drámajátékot helyezte a fókuszba, amelyet egyaránt alkalmaznak az irodalom tantárgy oktatásában és az iskolán kívüli nevelésben.

Az igali Batthyány Károly Általános Iskola környezeti nevelési modelljét mutatja be az érdeklődőknek. Az elsősorban a vízzel foglalkozó programsorozat egy egész félévet végigkísér és számos tantárgy anyagában felbukkan.

A kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egy komplex zenei modellt kínál, amelyet nem csak a zenét tanító intézmények hasznosíthatnak. A tehetségek felismerése és kibontakoztatása mellett része a zene szeretetére és értő hallgatására nevelés is.

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola „Iskolai klíma” című modellprogramja a konfliktusmegoldás, a mediáció és az iskolai értékközvetítés lehetőségeivel és élményszerű megvalósításával foglalkozik.

Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola az órákon tanultak gyakorlati alkalmazásának képességét ellenőrző kompetenciamérésekre felkészülésben és felkészítésben mutat újszerűt, méghozzá komplex „csomagot” kínálva több tantárgyra is.

A Kaposváron található Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium az egész napos oktatásra, valamint a sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatására és pályaorientációjára kínál működőképes megoldásokat.

Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy különösen érzékeny életszakaszra, az óvoda és az iskola közötti átmenetre dolgozta ki saját pedagógiai gyakorlatát.