Közérdekű adatok

    Közérdekű adatigénylés

______________________________________________________________

Alapdokumentumok

 

  Archív

    

________________________________________________________________

Költségvetés

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2017. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2017. évi költségvetési szöveges beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2017. évi jóváhagyott elemi költségvetés

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2018. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2018. évi költségvetési szöveges beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2018. évi jóváhagyott elemi költségvetés

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2019. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2019. évi költségvetési szöveges beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2019. évi jóváhagyott elemi költségvetés

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2020. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2020. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS I.

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2020. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS II.

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2020. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2021. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2021. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2022. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2023. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

    Mátészalkai Tankerületi Központ 2024. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

    Közbeszerzési éves terv 2018

    Közbeszerzési éves terv 2019

    Közbeszerzési éves terv 2021

    Közbeszerzési éves terv 2022

    Közbeszerzési éves terv 2023

________________________________________________________________

    Mátészalkai Tankerületi Központ 5 milló forint feletti szerződések 2017. év

    Mátészalkai Tankerületi Központ 5 milló forint feletti szerződések 2018. év

    Mátészalkai Tankerületi Központ 5 millió forint feletti szerződések 2019. év

    Mátészalkai Tankerületi Központ 5 millió forint feletti szerződések 2020. év

    Mátészalkai Tankerületi Központ 5 millió forint feletti szerződések 2022. év

________________________________________________________________

Statisztika

 Tájékoztató adatok 2020. október 01. statisztika alapján:

Képzés típusa Létszám (Fő)
Általános iskola          9005
Gyógypedagógiai intézmény                                                                     310
Gimnázium 1088
Felnőttoktatás 79
Művészeti oktatás 2075
Kollégium 166
Összes tanuló létszám 10403


Tájékoztató adatok 2021. október 01. statisztika alapján:

Képzés típusa

Létszám (fő)

Tanulói létszám (összesen)

9895

Alapfokú művészetoktatásban részt vevők létszáma

1905

Kollégiumi ellátásban részesülők létszáma

187

 Tájékoztató adatok 2022. október 01. statisztika alapján:

Képzés típusa Létszám (Fő)
Általános iskola 8896
Óvoda                                                                                                    13
Gimnázium 1031
Felnőttoktatás 112
Művészeti oktatás 2324
Kollégium 141
Összes tanuló létszám 10319


A Mátészalkai Tankerületi központ dolgozóinak létszáma: 31 fő

 

Beruházásstatisztikai jelentés 2021. I. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2021. III. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021.

Beruházásstatisztikai jelentés 2022. I. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2022. II. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2022. III. negyedév

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2020.

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2021.

_____________________________________________________________

Szabályzatok

2017.(V.02.) MTK_Az eszközök és források értékelési szabályzata

2017. (V.02.) MTK_Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

2017. (V.02.) MTK_Önköltségszámítási szabályzata

2017. (V.03) MTK_Pénzkezelési szabályzat

2017. (V.03) Mátészalkai Tankerületi Központ számlarendjéről

2017. (V.03.) A Mátészalkai Tankerületi Központ Bizonylati rendje

2017. (V.02.) MTK_Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

2017. (V.02.) MTK Kiküldetési szabályzata

2017. (VIII.21.) MTK Egyedi iratkezelési szabályzata

2017. (V.03) MTK Telekomm. eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

2017. (V.03.) MTK Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételéről szóló szabályzata
2017. (V.03) MTK Reprezentációs szabályzata
2017. (V.03.) MTK Intézményi bevételezés és költségmegtakarítás gazd. érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata
2017. (VIII.21.) MTK Informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata
2017. (VIII.21.) MTK Informatikai rendszereinek biztonságos felhasz. szóló szabályzata
2017. (VI.15.) MTK Közszolgálati adatvédelmi szabályzata
2017. (VI.15.) MTK Beszerzési szabályzata
2017. (VI.15.) MTK Közbeszerzési szabályzata
2017. (VI.15.) MTK Belső Ellenőrzési Kézikönyve
2017. (VI.15.) MTK Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata
2017. (VIII.31.) MTK Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata
2017. (VI.20.) MTK Kötelezően közzéteendő adatok nyilv. hozatalának rendjéről szóló szabályzata
2017. (VIII.31.) MTK Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata
2017. (VI.20.) MTK Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata
2017. (VII.07.) MTK Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata
2017. (XII.21.) MTK Egyedi iratkezelési szabályzata módosításáról

2014. (XII.5.) OTSZ MTK Tűzvédelmi szabályzat

2022. OTSZ MTK Tűzvédelmi szabályzat

2017. (IX.11.) MTK Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztályának ügyrendje
2018. (V.27.) MTK Térítési díj és tandíj szabályzata
2017. (V.22.) MTK Térítési díj és tandíj szabályzata
2021. (január 25.) MTK Közszolgálati szabályzata
2021. (V.25.) MTK Számviteli politikája
2021. (VII.15.) MTK Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2021. (VII.21.) MTK A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai telj. ig., érvényesítés, utalványozás rendjéről
2022. (I.27.) MTK Esélyegyenlőségi Terve
A Mátészalkai TK vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló szabályzata
A Mátészalkai TK 3/2023. (XI. 9.) számú Archíválási szabályzata
A Mátészalkai TK 2/2023. (IX. 14.) számú Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztályának ügyrendje
A Mátészalkai Tankerületi Központ adatbázisok és nyilvántartások leíró adatai
A Mátészalkai TK 1/2024. (01. 31.) szabályzata A Mátészalkai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve
A Mátészalkai TK 2/2024. (06. 17.) szabályzata A Mátészalkai Tankerületi Központ Informatikai Biztonsági Szabályzata

Menü

Navigáció