Sikeres konfliktuskezelési módszerek az állami iskolákban

Publikálva: 2015. március 4.

A pedagógusoknak fontos szerepe van a konfliktusok kezelésében, az oktatás feladatán kívül számos alkalommal kell segítséget nyújtaniuk a diákok iskolai és otthoni problémáinak megoldásában. A konfliktuskezelés, mediáció módszerei segítenek abban, hogy a fiatalok felnőtt korukban is kezelni tudják a feszültséget és kerüljék az agressziót. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mentoráló intézményi hálózatában több iskola rendelkezik sikeres módszerekkel és megoldási javaslatokkal az iskolai konfliktusok kezelésére. A KLIK a „Köznevelés az iskolában” uniós projekt keretében, pályázat útján választotta ki a Mentoráló intézményeket annak érdekében, hogy a példaértékű nevelési-oktatási módszerek az összes állami iskola számára elérhetőek legyenek.

A konfliktuskezelési módszerek és technikák célja az egyének és/vagy szervezetek közötti ellentétek feloldása, az érdekellentét gerjesztette indulatok tompítása, a sérülés esélyének csökkentése és a további konfliktusok elkerülése. Az iskola olyan hely, ahol a tanuló személyiségfejlődése saját természetes környezetében zajlik. Ez a szocializáció egyik legfontosabb közege, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mintákat és stratégiákat tanul meg a diák. A sikeres konfliktuskezelési stratégiák önbizalmat adnak és megerősítik a személyiséget, segítenek a gyerekek empátia- és együttműködési készségeinek fejlesztésében. Ennek érdekében a pedagógusok és a diákok először önismeretüket kell, hogy bővítsék, tanulják meg felismerni saját érzelmeik forrását és a tanult magatartási mintáik gyökereit.

A Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola már több éve sikerrel alkalmazza a Marshall Rosenberg által kifejlesztett Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) nevű konfliktuskezelő módszert. Ennek a módszernek az alapja, hogy a kommunikáló felek a másik hibáztatása helyett a konfliktusban játszott saját szerepüket és érzéseiket tárják fel egymás előtt. Garamvölgyi György, az intézmény igazgatója arról számolt be, hogy mióta a módszert alkalmazzák, sokkal nyugodtabb, barátságosabb lett az iskolai légkör. Céljuk a diákok közötti konfliktusok békés megoldásán túl az érzelmi intelligencia fejlesztése, illetve diákmediátorok képzése. Jelenleg az iskolába készülő nagycsoportostól egészen a 8. osztályig minden évfolyamon tanórai és tanórán kívüli keretek között is tanítják a gyerekeket a konfliktusok kezelésére, megbeszélésére. A legkisebb korosztály például különböző ismerkedős és szerepjátékok segítségével tanulja meg az egymásra való odafigyelés és az együttműködés alapjait. Az iskola a módszer bemutatására oktatófilmet készített, más tantestületeknek tart vendégelőadásokat, hospitálást és workshopokat szervez. A módszer tanulmányozására az év elején a lengyelországi Filomata általános- és középiskola 4 fős delegációja is az iskolába látogatott Gliwicéből.

A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye a 10-18 éves korosztály problémáira helyezi a hangsúlyt.  Bartha Éva mediátor elmondta, hogy olyan belső és külső képzési rendszert alakítottak ki, amelynek során megtanítják a pedagógusokat a konfliktusok kezelésére. Ha egy problémát sem a diák, sem a tanár nem tud megoldani, annak fegyelmi tárgyalás, eltanácsolás lehet a vége. Ezzel azonban csak tünetet és nem okot kezelünk és mindkét fél kudarcként éli meg. Továbbá a diák felnőtt korára is kihathat, hiszen ha eltanácsolják az iskolából, hosszabb időbe telik szakmát szereznie, elhelyezkednie, nem beszélve a szülő részéről kialakult ellenállásokról. A konfliktuskezelő foglalkozások speciális technikákra, a hatékony feladatmegosztásra, a csapatmunkára és a bizalomra épülnek. Amennyiben az egész osztályt érinti, akkor a restoratív modellt alkalmazzák, azaz a közösség együtt dolgozza fel a témát. Bartha Éva elmondta, hogy a konfliktusok leggyakrabban diákok közötti érdeksérelemből alakulnak ki, egykori baráti kapcsolatok válnak ellenségeskedővé. Az iskola igazgatója, Kissné Herczeg Anikó azt hangsúlyozta, hogy nem elég csak az oktatásra koncentrálni, minden lehetséges eszközzel segíteni kell a diákokat és a tanárokat konfliktusaik megoldásában. A módszer segítségével jelentősen csökkenthető az iskolai lemorzsolódás. 

A 299 Mentoráló Intézményből országszerte 23 iskola kiemelten foglalkozik a konfliktuskezelés témájával. Ezek az intézmények havonta szerveznek szakmai programokat, óralátogatási lehetőségeket azzal a céllal, hogy példaértékű módszereik az összes állami iskolába eljuthassanak. Emellett a KLIK pedagógusoknak akkreditált továbbképzéseket tervez agressziókezelési és mediációs technikák elsajátítására.  A Mentoráló intézmények listája és szakmai programja itt érhető el. 

A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.

A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés valamint rendszerszervezés. 

A projektről bővebb információ a klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban oldalon olvasható.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció