SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Klebelsberg Központ határozottan cáfolja azokat a valótlan állításokat, amelyek a mai napon jelentek meg a sajtóban a Köznevelés az iskolában című projekttel összefüggésben. Hadházy Ákos vádjaival ellentétben a projekt során létrehozott szoftverek szinte mindegyike már működik, használatban van, jelenleg is folyamatosak az adat feltöltések. Az elvégzendő feladat méretét jól mutatja, hogy habár maguk a szoftverek a projekt 2013 és 2015 közötti megvalósítási időszakában jöttek létre, az irányító hatóság az üzembe helyezésükre 2017. december 31-i határidőt állapított meg. Az előírt dátumra minden szoftver működni fog. A szoftverek megtekintését az LMP-s politikus levélben kezdeményezte. A Klebelsberg Központ nyitott az együttműködésre, ezt a részére küldött válaszlevélben megerősítettük. A személyes adatok védelme érdekében a betekintés körülményeiről folyamatos egyeztetést kezdeményeztünk az említett parlamenti párt képviselőjével. Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a folyamatos párbeszéd ellenére a politikus a sajtó nyilvánosságához fordult valótlan állításaival. A szükséges adatbiztonsági egyeztetéseket követően továbbra is van mód a rendszerek működésének a megtekintésére, amelyre vonatkozóan a kapcsolatfelvétel képviselő úr munkatársaival megtörtént, hogy rövid határidőn belül megvalósuljon az esemény.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály