SAJTÓKÖZLEMÉNY - Reagálás Hadházy Ákos vádjaira

Publikálva: 2017. május 11.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Klebelsberg Központ határozottan cáfolja azokat a valótlan állításokat, amelyek a mai napon jelentek meg a sajtóban a Köznevelés az iskolában című projekttel összefüggésben. Hadházy Ákos vádjaival ellentétben a projekt során létrehozott szoftverek szinte mindegyike már működik, használatban van, jelenleg is folyamatosak az adat feltöltések. Az elvégzendő feladat méretét jól mutatja, hogy habár maguk a szoftverek a projekt 2013 és 2015 közötti megvalósítási időszakában jöttek létre, az irányító hatóság az üzembe helyezésükre 2017. december 31-i határidőt állapított meg. Az előírt dátumra minden szoftver működni fog. A szoftverek megtekintését az LMP-s politikus levélben kezdeményezte. A Klebelsberg Központ nyitott az együttműködésre, ezt a részére küldött válaszlevélben megerősítettük. A személyes adatok védelme érdekében a betekintés körülményeiről folyamatos egyeztetést kezdeményeztünk az említett parlamenti párt képviselőjével. Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a folyamatos párbeszéd ellenére a politikus a sajtó nyilvánosságához fordult valótlan állításaival. A szükséges adatbiztonsági egyeztetéseket követően továbbra is van mód a rendszerek működésének a megtekintésére, amelyre vonatkozóan a kapcsolatfelvétel képviselő úr munkatársaival megtörtént, hogy rövid határidőn belül megvalósuljon az esemény.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

Menü

Klebelsberg Központ

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Navigáció