SAJTÓKÖZLEMÉNY - Reagálás Hadházy Ákos vádjaira

Publikálva: 2017. május 11.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Klebelsberg Központ határozottan cáfolja azokat a valótlan állításokat, amelyek a mai napon jelentek meg a sajtóban a Köznevelés az iskolában című projekttel összefüggésben. Hadházy Ákos vádjaival ellentétben a projekt során létrehozott szoftverek szinte mindegyike már működik, használatban van, jelenleg is folyamatosak az adat feltöltések. Az elvégzendő feladat méretét jól mutatja, hogy habár maguk a szoftverek a projekt 2013 és 2015 közötti megvalósítási időszakában jöttek létre, az irányító hatóság az üzembe helyezésükre 2017. december 31-i határidőt állapított meg. Az előírt dátumra minden szoftver működni fog. A szoftverek megtekintését az LMP-s politikus levélben kezdeményezte. A Klebelsberg Központ nyitott az együttműködésre, ezt a részére küldött válaszlevélben megerősítettük. A személyes adatok védelme érdekében a betekintés körülményeiről folyamatos egyeztetést kezdeményeztünk az említett parlamenti párt képviselőjével. Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a folyamatos párbeszéd ellenére a politikus a sajtó nyilvánosságához fordult valótlan állításaival. A szükséges adatbiztonsági egyeztetéseket követően továbbra is van mód a rendszerek működésének a megtekintésére, amelyre vonatkozóan a kapcsolatfelvétel képviselő úr munkatársaival megtörtént, hogy rövid határidőn belül megvalósuljon az esemény.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Navigáció