Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

RRF – Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz

 

Előkészítés a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt megvalósításához

 

RRF-1.0.0-2021-00002

 

Előkészítés a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt megvalósításához 

Projekt megnevezése:             Előkészítés a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt megvalósításához

Projekt azonosítószáma:         RRF-1.0.0-2021-00002

Megítélt támogatás:                 3 178 845 372 Ft

Megvalósítás időtartama:        2021.08.01. - 2022.03.31.

Kedvezményezett neve:          Klebelsberg Központ (konzorciumvezető), Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (konzorciumi partner)

A projektről

Az Európai Unió a 21. század kihívásaira felkészítő oktatásról szóló együttműködési programja az oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését, a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatását, a tanulási nehézségek korai felismerését és a személyre szabott pedagógiai megközelítések alkalmazását tűzte ki célul.

A koronavírus-járvány következtében bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend során megélt tapasztalatok rámutattak arra, hogy a tanulók jelentős része azért nem tud megfelelő módon részt venni ebben a munkarendben, mert nem rendelkezik saját használatú eszközzel, vagy a már meglévő eszköze nem megfelelő (például nem rendelkezik kamerával). Ezért annak érdekében, hogy az intézményi digitális infrastruktúra megfelelő számú tanulói eszközzel rendelkezzen, olyan hordozható számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amely a tanulók személyes oktatási igényeit is szolgálja. Ilyen módon biztosítható, hogy a tanórákon és a tanórán kívül is aktív részvevők lehessenek. A felmenő rendszerű (minden évben az 5. és 9. évfolyam tanulói) eszközkiosztás eredményeként a projekt zárásáig (jelenleg 2025. december 31-ig) valamennyi 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában rendelkezésre fog állni megfelelő mennyiségű, személyes használatba is adható, új, hordozható Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszköz. 

A kiosztott IKT eszközök lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulást, valamint az interneten elérhető tananyagok és információk esélyt adnak a digitális kompetenciák és a problémamegoldási készségek fejlesztésére.

A pályázat keretében a Klebelsberg Központ mint konzorciumvezető és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. mint konzorciumi tag közösen nyújtotta be támogatási kérelmét a Miniszterelnökséghez.

Az RRF-1.0.0-2021-00002 azonosítószámú Előkészítés a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt megvalósításához című projektben eredményesen zárult a közbeszerzési eljárás, a kapcsolódó RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú projektben beszerezni kívánt eszközök nyilvántartására szolgáló rendszer fejlesztésére (TESZEK). Eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le „Tanári és tanulói notebook beszerzés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projektben” tárgyban 120 000 db laptop beszerzésére vonatkozóan.

 

Cél

A támogatás elnyerésére irányuló pályázatban Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének „A” komponensében meghatározott célkitűzésekhez igazodtunk, így a feladatok tervezésével ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy az előkészítő szakaszban megteremtsük azokat a feltételeket, (1) amelyek segítségével a köznevelés rendszere 21. századi technológiai környezetre épülhet és versenyképessé válhat, ennek köszönhetően az új generációk már a magas szintű digitális készségek birtokában kerülhetnek ki az iskolarendszerű képzésből, illetve (2) amelyekkel hozzájárulhatunk az oktatási rendszer ellenállóképességének növeléséhez az által, hogy egyenlő hozzáférést tudunk biztosítani a pedagógusok és a diákok számára a digitális oktatáshoz.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció