Általános információk

EFOP-3.1.4-15-2015-00001

VEKOP-7.3.1-17-2017-00001


Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram

 I. Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram
Projekt azonosítószámai: EFOP-3.1.4-15–2015-00001 és VEKOP-7.3.1-17–2017-00001

Megítélt támogatás:

EFOP-3.1.4-15-2015-00001 esetében: 5 900 000 000 Ft

VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 esetében: 207 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2016.05.01. – 2019.09.30

Kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) és a Klebelsberg Központ (KK) konzorciuma

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Versenyképes Magyarország Operatív Program (a továbbiakban VEKOP) egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását fogalmazza meg. A köznevelési adatok szerint: míg az óvodában és az általános iskolában a hátrányos helyzetűek aránya 26-29%, addig az érettségit adó középiskolákban 7-11%. Az iskolázatlan családokban felnövő roma fiataloknak csak 33%-a tanul tovább érettségit adó képzésben, az iskolázatlan családokban felnövő nem roma fiataloknak pedig a fele, szemben a 80%-os átlagértékkel. Körükben sokkal nagyobb arányú a végzettség nélküli iskolaelhagyás is.

Többek között a fentiekben leírt problémát kívánja kezelni az Útravaló Ösztöndíjprogram. Az Útravaló Ösztöndíjprogram egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. E rendszerben a tanuló, és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai mentori és ösztöndíj-támogatást, az iskolai előmenetelt serkentő programokat, rendezvényeket nyújtanak a bevont tanulók részére az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig. A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

II. Projektcélok

·  Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja segíteni az érintett gyerekek felzárkózását, tanulmányaik előrehaladását, erősíteni a gyermekek önképét, saját képességeikbe, lehetőségekbe vetett hitüket.

·       A projekt megvalósításával célunk hozzájárulni a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai sikerességéhez, hátrányaik csökkentéséhez, illetve felkészíteni őket érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, a középiskola sikeres befejezésére és a felsőoktatásba való bejutásra.

·   A konzorciumi partnerek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Ennek egyik eszköze a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai-tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatása.

 

III. A Klebelsberg Központ projektben vállalt feladatai

·   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott döntési lista szerint a KK fenntartású intézményekkel tanulói jogviszonyban álló ösztöndíjas tanulók és mentoraik szerződéskötésével és a pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos tevékenységek végrehajtása.

·       A jelentkezők tájékoztatásában, tájékoztató napok rendezésében való aktív részvétel, ami magában foglalja a KK EMET-tel való kapcsolattartását, rendezvényhelyszínek biztosítását igény esetén; a tájékoztató napokkal kapcsolatban a tankerületek, köznevelési intézmények tájékoztatását, a megfelelő létszámú résztvevő biztosításának elősegítését a rendezvényeken; személyes közreműködés biztosítását a tájékoztató napokon.

·         Együttműködés a konzorciumvezetővel a tanulók intézményváltásakor, mentorváltásakor jelentkező feladatok ellátásában, amennyiben az KK fenntartású intézményt érint.

·  Ügyfélszolgálat működtetésének biztosítása a KK-s ösztöndíjasok kérdéseinek megválaszolására.

·     Részvétel a program eredményességének és hatékonyságának mérését célzó értékelések, hatásvizsgálatok lefolytatásában: központi szinten betervezve az adatszolgáltatás az EMET felé az adott résztevékenységnél; az ezen felüli szükséges értékelésekben, hatásvizsgálatokban való részvétel a KK-s ösztöndíjasok vonatkozásában, annak biztosítása a konzorciumvezető felé.

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Navigáció