Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A 2021/2022. tanévi pályázatok benyújtására az alábbi felületen van lehetőség:
osztondij.e-kreta.hu

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az oklevél megszerzését követő 6 (hat) hónapon belül a végzettségének, és szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményében, valamely tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben, vagy az Ösztöndíjas által megkeresett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és bevett egyházi felsőoktatási intézmény vagy bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Letölthető anyagok:

Működési szabályzat és pályázati felhívás a 2021/2022. tanévre

Ösztöndíjas szerződés minta a 2021/2022. tanévre

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2021/2022. tanév 2. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről

Adatkezelési tájékoztató

 

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Navigáció