SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Piliscsabai Általános Iskolával kapcsolatban a 168 óra című lapban megjelent cikk több ponton is csúsztatásokat tartalmaz. Nem igaz az, hogy szegregáló, azaz kizárólag hátrányos helyzetű diákokat nevelő - oktató intézményt kíván az Érdi Tankerületi Központ működtetni, a fenntartó elkötelezett a kormányzat antiszegregációs törekvései mellett. A település önkormányzata és a nevelőtestület kezdeményezte, hogy a nevezett iskola újból indítson első osztályt. A lehetőségről a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatták. Az iskola már korábban módosította a pedagógiai programját, hogy vonzóvá tegye az ott folyó nevelő – oktató munkát a szülők és a gyermekek számára. Az idei beiratkozás során 6 szülő jelezte, hogy ebbe az iskolába kívánja járatni a gyermekét, nincs közöttük sem hátrányos, sem halmozottan hátrányos helyzetű. Az új első osztály indításának feltétele, hogy az átszervezési eljárás során a beérkezett vélemények alapján az illetékes minisztérium erről pozitív döntést hozzon. A vonatkozó jogszabályok értelmében a jelenlegi létszám nem éri el az osztály indításához szükséges minimális létszámot. A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló sejtetéseket, megalapozatlan állításokat, a tankerületi központokkal együtt a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály