SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló vádakat

Publikálva: 2017. április 27.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Piliscsabai Általános Iskolával kapcsolatban a 168 óra című lapban megjelent cikk több ponton is csúsztatásokat tartalmaz. Nem igaz az, hogy szegregáló, azaz kizárólag hátrányos helyzetű diákokat nevelő - oktató intézményt kíván az Érdi Tankerületi Központ működtetni, a fenntartó elkötelezett a kormányzat antiszegregációs törekvései mellett. A település önkormányzata és a nevelőtestület kezdeményezte, hogy a nevezett iskola újból indítson első osztályt. A lehetőségről a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatták. Az iskola már korábban módosította a pedagógiai programját, hogy vonzóvá tegye az ott folyó nevelő – oktató munkát a szülők és a gyermekek számára. Az idei beiratkozás során 6 szülő jelezte, hogy ebbe az iskolába kívánja járatni a gyermekét, nincs közöttük sem hátrányos, sem halmozottan hátrányos helyzetű. Az új első osztály indításának feltétele, hogy az átszervezési eljárás során a beérkezett vélemények alapján az illetékes minisztérium erről pozitív döntést hozzon. A vonatkozó jogszabályok értelmében a jelenlegi létszám nem éri el az osztály indításához szükséges minimális létszámot. A Klebelsberg Központ visszautasítja a szegregáló szándékról szóló sejtetéseket, megalapozatlan állításokat, a tankerületi központokkal együtt a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.

Klebelsberg Központ

Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Előkészítés a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.0.0-2021-00002

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Általános Adatkezelési Tájékoztató v05

Navigáció