I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, címe, honlapja, telefonszáma

Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Törzskönyvi azonosító szám (PIR) 835541
Elnevezés ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám 15835547-2-20
KSH statisztikai számjel 15835547-8412-312-20
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 361784
Honlap https://kk.gov.hu/zalaegerszeg
Telefonszám +36 92 795 217

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postacím 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postafiók cím 1884 Budapest, Pf.: 1.
Központi telefonszám +36 1 795 1200
Központi e-mail HRFIqzGFeDLijSqGe3DD3dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1
Honlap 361784
Honlap https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Központi telefonszám +36 1 795 1170
Központi e-mail lZkGbkAcwheCZeoYj9hjOTY11E1dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap 361784
Honlap https://kk.gov.hu

6. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szervezeti és működési szabályzata

2. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szabályzatai

Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat
Antiszegregációs munkacsoportjának ügyrendje
Antiszegregációs munkacsoportjának ügyrendjének módosításáról
Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat
Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
Diákönkormányzati Tanácsának működési rendjének alapvető szabályai
Egyedi iratkezelési szabályzat
Ellenőrzési nyomvonal
Esélyegyenlőségi Terv
Eszközök és források értékelési szabályzata
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztályának ügyrendje
Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat
Informatikai biztonsági szabályzat
Informatikai szabályzat
Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Közszolgálati szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat
Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat
Reprezentációs szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendjéről szóló szabályzat
Tankerületi Tanácsának ügyrendje
Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat
Térítési díj és tandíj szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat

3. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

4. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

5. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

6. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ pályázatai

7. A Zalaegerszegi Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai – Ellenőrzés nem történt

8. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

9. Köznevelési Statisztikai adatok

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2019. október 1. tényleges 12074
számított 13080
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1949
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2018. október 1. tényleges 12316
számított 13420
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1960
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2017. április 1. tényleges 11869
számított 12510
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1994

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves költségvetés

2020 évi költségvetés
2019 évi költségvetés
2018 évi költségvetés
2017 évi költségvetés

Éves költségvetési beszámoló

2019 évi beszámoló
2018 évi beszámoló
2017 évi beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. év
II negyedév
I negyedév
2020. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév
2019. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév
2018. év
2017. év

3. Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

2021
2020
2019
2018
2017

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések- és egyéb projektek

Európai Uniós projektek
ERASMUS projektek
Hazai projektek
2019
2018

5. Közbeszerzési információk

Éves tervek

2021
2020
2019
2018
2017

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

2021
Építési beruházás - Türje 3.
2020
Lenti Vörösmarty M. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Építési beruházás - Egervár
Építési beruházás - Egervár 1. sz. módosítás
Építési beruházás - Egervár 2. sz. módosítás
Bagodi F. I. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Bagodi F. I. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése 1. sz. módosítása
Eszközök beszerzése a Tankerület részére
2019

2018
Zrínyi Miklós Gimnázium főépület tetőszerkezet és tetőfedés felújítás
EFOP-3.2.5-17-2017-00001 pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése
EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközök
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében
Iskolák tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
MTMI eszközök beszerzése
Oktatási intézményeknek tanulást segítő eszközök
2017
Móricz Zsigmond Általános Iskola, EGYMI felújítás
Izsák Imre Általános Iskola bővítés
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében

Összegzés a megkötött szerződésekről

2021
Építési beruházás - Türje 3.
2020
Lenti Vörösmarty M. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Építési beruházás - Egervár
Építési beruházás - Egervár 1. sz. módosítás
Építési beruházás - Egervár 2. sz. módosítás
Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése 1. sz. módosítása
Eszközök beszerzése a Tankerület részére
2019

2018
Zrínyi Miklós Gimnázium főépület tetőszerkezet és tetőfedés felújítás
EFOP-3.2.5-17-2017-00001 pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése
EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközök
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében
Iskolák tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
MTMI eszközök beszerzése
Oktatási intézményeknek tanulást segítő eszközök

2017
Móricz Zsigmond Általános Iskola, EGYMI felújítás
Izsák Imre Általános Iskola bővítés
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében

IV. Kapcsolódó anyagok

Alapító Okirat
Módosító Okirat 2017. szeptember 01.
Módosító Okirat 2017. január 01.
Alapító Okirat 2016. november 30.

Általános közzétételi lista

V. Integritás

Integritás tanácsadó elérhetősége