I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, címe, honlapja, telefonszáma

Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Törzskönyvi azonosító szám (PIR) 835541
Elnevezés ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám 15835547-2-20
KSH statisztikai számjel 15835547-8412-312-20
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 361784
Honlap https://kk.gov.hu/zalaegerszeg
Telefonszám +36 92 795 217

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Belügyminisztérium
Székhely 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postacím 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám +36-1-441-1000
Központi e-mail jZdLdyUVXRvZA8IIImIYZJdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 035730
Honlap https://kormany.hu/belugyminiszterium
Klebelsberg Központ
Székhely 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Központi telefonszám +36 1 795 1170
Központi e-mail EZcaMIzYykQrNU9xwkMmZNMJdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 335262
Honlap https://kk.gov.hu

6. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szervezeti és működési szabályzata
Tajékoztatás hatosági Ügyekről
Adatbázisok nyilvántartások

2. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szabályzatai

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szabályzatai
Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat
Antiszegregációs munkacsoportjának ügyrendje
Archiválási szabályzat
Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat
Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsának működési rendje
Egyedi iratkezelési szabályzat
Ellenőrzési nyomvonal
Esélyegyenlőségi Terv
Eszközök és források értékelési szabályzata
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat
Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztályának ügyrendje
Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat
Informatikai biztonsági szabályzat
Informatikai szabályzat
Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzat
Kiküldetési és Munkába járás költségtérítésének szabályzata
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Közszolgálati szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat
Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat
Reprezentációs szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendjéről szóló szabályzat
Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat
Térítési díj és tandíj szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat

3. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

4. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

5. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

6. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ pályázatai

7. A Zalaegerszegi Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai – Ellenőrzés nem történt

8. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2023
2022

10. Köznevelési Statisztikai adatok

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2023. október 1. tényleges 12159
számított 13453
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1837
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2022. október 1. tényleges 12165
számított 13399
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1860
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2021. október 1. tényleges 12253
számított 13478
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1898
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2020. október 1. tényleges 12527
számított 13674
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1924
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2019. október 1. tényleges 12074
számított 13080
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1949
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2018. október 1. tényleges 12316
számított 13420
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1960
Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2017. április 1. tényleges 11869
számított 12510
Tankerületi Központ dolgozói létszám 1994

11. Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó Zalaegerszegi Tankerületi Központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves költségvetés

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2024. év
I. negyedév

2023. év
IV. negyedév
III. negyedév
II. negyedév
I. negyedév

2022. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév

2021. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév

2020. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév

2019. év
IV negyedév
III negyedév
II negyedév
I negyedév

2018. év

2017. év

3. Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések- és egyéb projektek

Európai Uniós projektek
ERASMUS projektek
Hazai projektek

5. Közbeszerzési információk

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

2023
Köznevelési intézmények elektromos rendszer felújítás

2022
Eszközök beszerzése Lenti
Eszközök beszerzése Egervár
Egyéb eszközök beszerzése Egervár
Gépjárművek beszerzése 2. Adásvételi szerződés
Eszközök beszerzése Türje

2021
Eszközök beszerzése Bagod
Építési beruházás - Türje 3.
Türje 3. 1. számú módosítás
Türje 3. 2. számú módosítás

2020
Lenti Vörösmarty M. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Építési beruházás - Egervár
Építési beruházás - Egervár 1. sz. módosítás
Építési beruházás - Egervár 2. sz. módosítás
Bagodi F. I. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Bagodi F. I. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése 1. sz. módosítása
Eszközök beszerzése a Tankerület részére

2019

2018
Zrínyi Miklós Gimnázium főépület tetőszerkezet és tetőfedés felújítás
EFOP-3.2.5-17-2017-00001 pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése
EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközök
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében
Iskolák tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
MTMI eszközök beszerzése
Oktatási intézményeknek tanulást segítő eszközök

2017
Móricz Zsigmond Általános Iskola, EGYMI felújítás
Izsák Imre Általános Iskola bővítés
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében

Összegzés a megkötött szerződésekről

2023
Köznevelési intézmények elektromos rendszer felújítás vállalkozási szerződés

2022
Egyéb eszközök beszerzése Egervár Adásvételi szerződés
Eszközök beszerzése Egervár Adásvételi 2. rész
Eszközök beszerzése Egervár Adásvételi 3. rész
Eszközök beszerzése Egervár Adásvételi 4. rész
Gépjárművek beszerzése 2. Adásvételi szerződés
Eszközök beszerzése Türje Adásvételi 1. rész
Eszközök beszerzése Türje Adásvételi 2. rész
Eszközök beszerzése Türje Adásvételi 3. rész
Eszközök beszerzése Lenti Adásvételi 1. rész
Eszközök beszerzése Lenti Adásvételi 2. rész
Eszközök beszerzése Lenti Adásvételi 3. rész
Eszközök beszerzése Lenti Adásvételi 4. rész
Földgáz adásvételi szerződés kiegészítése
MEKH rendelet alapján történő ármódosítás
Megállapodás módosítás végső menedékes
Megállapodás módosítás Rédics

2021
Eszközök beszerzése Bagod Adásvételi 1. rész
Eszközök beszerzése Bagod Adásvételi 2. rész
Eszközök beszerzése Bagod Adásvételi 3. rész
Eszközök beszerzése Bagod Adásvételi 4. rész
Vállalkozói szerződés Türje 3 aláírt 1. sz. módosítása
Vállalkozói szerződés Türje 3 aláírt 2. sz. módosítása
Építési beruházás - Türje 3.
Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés
MEKH rendelet alapján történő ármódosítás
Megállapodás teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés módosításáról

2020
Lenti Vörösmarty M. Ált. Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Építési beruházás - Egervár
Építési beruházás - Egervár 1. sz. módosítás
Építési beruházás - Egervár 2. sz. módosítás
Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése 1. sz. módosítása
Eszközök beszerzése a Tankerület részére

2019

2018
Zrínyi Miklós Gimnázium főépület tetőszerkezet és tetőfedés felújítás
EFOP-3.2.5-17-2017-00001 pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése
EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközök
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében
Iskolák tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
MTMI eszközök beszerzése
Oktatási intézményeknek tanulást segítő eszközök

2017
Móricz Zsigmond Általános Iskola, EGYMI felújítás
Izsák Imre Általános Iskola bővítés
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében

Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról

IV. Kapcsolódó anyagok

Alapító Okiratok
Általános közzétételi lista

V. Integritás

Tájékoztatás, bejelentés

Archívum


I. Szervezeti, személyzeti adatok

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Emberi Erőforrások Minisztériuma   
Székhely 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Központi telefonszám +36-1-795-1200
Központi e-mail krWZ7TjOOziTdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1
Honlap https://2015-2019.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szervezeti és működési szabályzata

2. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ szabályzatai

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendjéről szóló szabályzat

3. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közadatkereső