A Gregor József operaénekes nevét viselő iskolák összefogtak tanulóik tehetséggondozása és komplex művészeti nevelése érdekében. Magyarországon két ilyen alapfokú nevelési-oktatási intézmény működik, amelyek egy közös gála keretében indították útjára az együttműködést.

A Gregor Józsefről elnevezett iskolák első közös rendezvényére 2016. április 23-án került sor Rákosligeten, az iskola hagyományos, kétévente megrendezésre kerülő Tavasz Gáláján.
A gálán kiemelt helyet kapott a Szegedi Gregor József Általános Iskola kórusa amelynek fellépése, és zárásként a két intézmény kórusának közös produkciója is nagy sikert aratott. A
program részeként a szegedi gyerekek ellátogattak Gregor József szülőházához is.
A rákosligeti és szegedi iskola karnagyai készítették elő és indították idén útjára a két intézmény szakmai együttműködését, a Gregor-programot, aminek a legfontosabb célja a művészetekkel történő tehetséggondozás, személyiségfejlesztés.
A Kossuth- és Liszt-díjas kiváló művész nevét viselő- a Klebelsberg Intézményfenntartó által fenntartott - intézmények egyike az operaénekes szülőhelyén, Rákosligeten működik, míg a másik iskola életének meghatározó városában, Szegeden, ahol - munkássága előtt tisztelegve - a város díszpolgári címmel tüntette ki a művészt.
A Rákosliget szívében 2007 szeptemberétől Gregor József Általános Iskola néven működő intézmény immáron 112 éve tanítja-neveli a lakóterületen élők nemzedékeit. Kiemelkedő jelentőségű a 60 éves ének-zene tagozat, amely mellé az 5. évfolyamtól bekapcsolódik az emelt szintű matematika és humán irányultságú képzés. Az emelt szintű ének-zene tanítás eredményességét jelzik a minősítő versenyek arany, ezüst, bronz fokozatai, rádiófelvételek, zeneakadémiai szereplések, országos zenei versenyek, külföldi utazások.
A Szegedi Gregor József Általános Iskola 2008. július 1-jétől vette fel a művész nevét. Az iskolában 1968 óta folyik tagozatos szinten az angol nyelvoktatás. A nyelvtanulás az SZTE Konfuciusz Intézetével létrejött partneri együttműködésnek köszönhetően kínai (mandarin) nyelv oktatásával színesedik. A Gregor-program keretében szerveződött újra az iskola Kicsinyek kórusa is, elsősorban az alsó tagozatos gyermekek részvételével.
A két intézmény tervei között szerepel a partneriskolai együttműködés, egy olyan egyedi megállapodás megkötése, amelyben nagy hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a művészeti nevelés, a Gregor József szellemiségének megfelelő oktatás, és az operaénekes emlékének az ápolása.