Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835046
Elnevezés: DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835042-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835042-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361351
Vezető: Hományi Tamás Márton
Kinevezés kezdete: 2019.07.20
Irányító szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Dél-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
Postacíme: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8245
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: UCpvRez8Oy4NjJ2MZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/delbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (1) 795-8245
EywdTdmWa3jcjZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://www.kk.gov.hu/szervezet-db
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend:
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
Gazdálkodó szervezetek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége: Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:
Integritás adatlap:
Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 20212020
Törzskönyvi kivonat: 20212020
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2018-2019-2020
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Dél-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2021
Adatkezelések: A Dél-Budai Tankerületi Központ adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatók ide kattintva érhetők el
Ügyrendek, működési rendek: Tankerületi Tanács Ügyrendje 2018
Diákönkormányzati Tanács Működési Rendje 2018
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés 2020
Intézkedési Terv 2020
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzat 2021
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2020
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2021
Archívum: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2017

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 20212020 I2020 II201920182017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 201920182017
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. IV. n.év
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. III. n.év

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. június

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések
Fejlesztési terv: 2018-2022
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://www.kk.gov.hu/projektek-delbuda
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 202020192017


IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok

Anonimizált határozat

V. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső