Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835046
Elnevezés: DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835042-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835042-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361351
Vezető: Hományi Tamás Márton
Kinevezés kezdete: 2019.07.20
Irányító szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Dél-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
Postacíme: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8245
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: BgjtToHmAUsSXqtihn6xMFzMMZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/delbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (1) 795-8245
MLdHugEKXHAU6zNmWM0ZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://www.kk.gov.hu/szervezet-db
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend:
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
Gazdálkodó szervezetek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége: Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:
Integritás adatlap:
Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 20212020
Törzskönyvi kivonat: 20212020
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2018-2019-2020
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Dél-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2021
Adatkezelések: A Dél-Budai Tankerületi Központ adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatók ide kattintva érhetők el
Ügyrendek, működési rendek: Tankerületi Tanács Ügyrendje 2018
Diákönkormányzati Tanács Működési Rendje 2018
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés 2020
Intézkedési Terv 2020
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzat 2021
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2021
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2021
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Archívum
Archív szabályzatok: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2017
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2020

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 202220212020 I2020 II201920182017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 20212020201920182017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022. II. név
2022. I. név

2021. IV. név
 
2021. III. név
2021. II. név
2021. I. név

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2022. II. n.év
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. IV. n.év

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. III. n.év

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. június

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések
Fejlesztési terv: 2018-2022
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://www.kk.gov.hu/projektek-delbuda
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2022
III. Gazdálkodási adatok - Archívum
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 202020192017


IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok

Anonimizált határozat

V. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Menü

Navigáció