Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835046
Elnevezés: DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835042-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835042-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361351
Vezető: Hományi Tamás Márton
Kinevezés kezdete: 2019.07.20
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Dél-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
Postacíme: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8245
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: mtztudvKavPnAo4QMcMZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
Hivatali kapu: Rövid név: DBTK
KRID: 460492324
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/delbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (1) 795-8245
sfEUIFQTLakU8zcMzNZINZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://www.kk.gov.hu/szervezet-db
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend: Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
Gazdálkodó szervezetek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Információbiztonsági felelős Enyedi Alexandra                                                     1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.                      E-mail: qBDsvZpQXxH6YizNlmYWxleGFuZHJhLmVueWVkaUBray5nb3YuaHU=
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Havaj Beatrix
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
E-mail: DRqWexxHSjHAUbA5m2d0DYWRhdHZlZGVsZW0uZGJ0a0Bray5nb3YuaHU=
Esélyegyenlőségi referens: dr. Havaj Beatrix
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.                    E-mail: hruk3AziaGFqbmFsa2EuYmVhdHJpeC5oYXZhakBray5nb3YuaHU=
Telefonszám: (+36 1) 795-8267
Belső visszaélés bejelentése: dr. Havaj Beatrix
Telefonszám: (+36 1) 795 8267
E-mail: zShxZQSiHxFTgJTgZE6ZyrEDrYmVqZWxlbnRlcy5kYnRrQGtrLmdvdi5odQ==
Integritás tanácsadó:
Integritás adatlap:
Szopkóné Lázár Ibolya
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.                   "SK" felbontásra
E-mail: oOifaA9lRyjiQOZDaW50ZWdyaXRhcy5kYnRrQGtrLmdvdi5odQ==
Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 20212020 2023
Törzskönyvi kivonat: 20212020
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2018-2019-2020
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Dél-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2021
Adatkezelések: A Dél-Budai Tankerületi Központ adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatók ide kattintva érhetők el
A közfeladatot ellátó szerv által fentartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai: 2023
Ügyrendek, működési rendek: Tankerületi Tanács Ügyrendje 2018
Diákönkormányzati Tanács Működési Rendje 2018
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés 2020
Intézkedési Terv 2020
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzat 2021
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2023
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel és a belső visszaélésbejelentési rendszerrel kapcsolatos szabályzat 2023
Hírdetmények, közlemények: https://kk.gov.hu/hirek-delbudai
Pályázatok:

Igazgatói Pályázat a Budafoki Herman Ottó Általános Iskolában 2024 (lezárva, eredménytelen)

Igazgatói Pályázat a Hugonnai Vilma Általános Iskolában 2024 (lezárva, sikeres)

Igazgatói Pályázat a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2024 (lezárva, sikeres)

Igazgatói Pályázat a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában 2024 (lezárva, sikertelen)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - Archívum
Archív szabályzatok:

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2017

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2021

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

2020 , 2021 , 2022

Pályázatok

Igazgatói Pályázat a Budafoki Herman Ottó Általános Iskolában 2023 (lezárva, sikertelen)

Igazgatói Pályázat a Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskolában 2023 (lezárva, sikeres)

Intézményvezetői pályázat az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolában 2023 (lezárva, sikeres)

Intézményvezetői Pályázat a Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskolában 2023 (lezárva, sikeres)

Intézményvezetői pályázat a Budafoki Herman Ottó Általános Iskolában 2023 (lezárva, eredménytelen)

Intézményvezetői pályázat az Újbudai Monthág Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 2023 (lezárva, sikeres)

Intézményvezetői pályázat a Kolonics György Általánis Iskola és Köznevelési Sportiskolában 2023 (lezárva, eredménytelen)

Intézményvezetői pályázat az Újbudai Bocskai István Általános Iskolában 2022 (sikeres, lezárt)

Intézményvezetői Pályázat a Budatétényi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 2022 (sikeres,lezárt)

Intézményvezetői pályázat Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 2022 (sikeres,lezárt)

Intézményvezetői pályázat Budafoki Herman Ottó Általános Iskolában 2022 (sikeres, lezárt)

Intézményvezetői pályázat Kelenvölgyi Általános Iskolában 2022 (sikeres, lezárt)

Intézményvezetői pályázat Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2022 (sikeres, lezárt)

Intézményvezetői pályázat Újbudai József Attila Gimnáziumban 2022 (sikeres, lezárt)

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 2024 2023 202220212020 I2020 II201920182017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2023202220212020201920182017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2024. I. név.                                       2024. II. név.

2023. I. név,
2023.II.név.
2023.III.név 
2023.IV.név
2022. IV. név                           
2022. III. név
2022. II. név
2022. I. név
2021. IV. név 
2021. III. név
2021. II. név
2021. I. név

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások adatai:

-

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:

2024 I. név                                         2024. II. név

2023. I. n.év 
2023.II.név 
2023.IV.név 
2022. II. n.év 
2022.IV.n.év
2021. IV. n.év

2021. III. n.év
2021. június

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Fejlesztési terv: 2018-2022 2023-2027
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://www.kk.gov.hu/projektek-delbuda
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2023 2024
III. Gazdálkodási adatok - Archívum
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2022202020192017


IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok

Anonimizált határozat

V. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Elektronikusan intézhető ügyek

Menü

Navigáció