Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835046
Elnevezés: DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835042-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835042-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361351
Vezető: Hományi Tamás Márton
Kinevezés kezdete: 2019.07.20
Irányító szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Dél-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
Postacíme: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8245
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: UUtAONUht4ZVOGZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/delbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

+36 (1) 795-8245
PymtxhPmnKdR9UMzNMJNwDZGVsYnVkYUBray5nb3YuaHU=
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: Szervezeti egységek feladatai
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://www.kk.gov.hu/szervezet-db
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: A Tankerületi Központ ügyfélkapcsolati vezetővel nem rendelkezik.
Ügyfélfogadási rend:
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: https://www.kk.gov.hu/intezmenyeink-db
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége: Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:
Integritás adatlap:
Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 2021
2020
Törzskönyvi kivonat: 2021
2020
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2018-2019-2020
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Dél-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2021
Ügyrendek, működési rendek: Tankerületi Tanács Ügyrendje 2018
Diákönkormányzati Tanács Működési Rendje 2018
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés 2020
Intézkedési Terv 2020
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2020
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje:

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 2021
2020 I

2020 II
2019
2018
 2017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2019
2018
2017
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2021. június
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések
Fejlesztési terv: 2018-2022
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://www.kk.gov.hu/projektek-delbuda
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2020
2019
2017


IV. Egyéb, nyilvános szabályzatok, dokumentumok

Anonimizált határozat

V. Adatkezelések

Adatkezelési tájékoztató

Közérdekű adatok megismerése iránti igények adatkezelése

Közérdekű bejelentések és panaszok adatkezelése

VI. Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső