Sajtóközlemény - A Neptun Utcai Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban

Publikálva: 2016. november 11.

Reakció az alapvető jogok biztosának Neptun Utcai Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos megállapításaira

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) hivatalosan még nem kapta meg az alapvető jogok biztosának jelentését, arról a sajtóból értesült. A KLIK a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is felhívja a tankerületek, illetve a tankerületi központok figyelmét az intézményi átszervezések kapcsán a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartására. Ezek közé tartozik az is, hogy a véleményezési és egyetértési jogkörrel rendelkezők számára járó időkeretet biztosítsák az érintettek számára. Az illetékes tankerület vezetője felhívta a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola vezetőjének a figyelmét arra, hogy az intézmény pedagógiai programját egységesítse. Az intézményben az átszervezés óta a nevelő – oktató munka a Neptun Utcai Általános Iskola pedagógiai programjának elemeit beépítve zajlik. A volt Neptun Utcai Általános Iskola diákjai a szülők által elfogadott pedagógiai program szerint tanulnak. Nem érte sérelem az SNI tanulókat, az idei tanévben a korábbinál nagyobb óraszámban kapnak gyógypedagógiai ellátást az SNI, illetve BTMN tanulók, a tankerület tanévkezdéskor 460 ezer forint értékben eszközöket szerzett be a fejlesztő munka megsegítésére az utazó gyógypedagógus hálózat számára.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Sajtóiroda

Menü

Klebelsberg Központ

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 Projekt

EFOP-3.1.11-19-2020-00001 projekt

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK EFOP-3.1.4-15-2015-00001 VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Energiahatékonysági fejlesztések az iskolákban

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

Köznevelés az iskolában

Informatikai fejlesztések az iskolákban

Társadalmi Megújulás Operatív Program az iskolákban

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára RRF-1.2.1-2021-2021-00001

Navigáció